Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium inżynierskie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>SEMIN2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie 2
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach seminarium realizowane są treści dotyczące aspektów formalnych, prawnych i merytorycznych przygotowania, realizacji i pisania prac inżynierskich. Na ćwiczeniach przedstawiane są też referaty prac inżynierskich studentów - dyplomantów

Pełny opis:

Treści przedmiotu dotyczą aspektów formalnych, prawnych i merytorycznych przygotowania, realizacji i pisania prac inżynierskich. Na seminarium są też prezentowane tematy dotyczące techniki rolniczej i leśnej w postaci referatów przygotowanych i wygłaszanych przez studentów.

Literatura:

Dotyczy tematu pracy inżynierskiej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- ma wiedzę z zakresu ochrony środowiska, techniki rolniczej i leśnej / TR_P6S_WK07

W zakresie umiejętności:

- potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje (z zakresu studiowanego kierunku) z różnych źródeł / TR_P6S_UW01

W zakresie kompetencji społecznych:

- ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się, / TR_P6S_KK01

- ma świadomość ważności, odpowiedzialności i skutków działalności inżyniera kierunku TRiL, / TR_P6S_KK02

- potrafi interpretować zdobytą wiedzę i przygotować pracę inżynierską. / TR_P6S_KO03

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN
Prowadzący grup: KRZYSZTOF LEJMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN
Prowadzący grup: KRZYSZTOF LEJMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN
Prowadzący grup: KRZYSZTOF LEJMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN
Prowadzący grup: KRZYSZTOF LEJMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)