Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy utrzymywania maszyn I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>PUM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy utrzymywania maszyn I
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji maszyn i ich elementów

Skrócony opis:

Podstawowe zagadnienia z zakresu użytkowania maszyn, struktur organizacyjnych w zakresie eksploatacji. Zjawiska towarzyszące procesom eksploatacji i sposoby ograniczenia ich skutków. Organizacja zaplecza technicznego w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

Certyfikacja jakości, zasady GMP i GHP; eksploatacja urządzeń i maszyn; sprawność techniczno-ruchowa; koncepcje utrzymania ruchu maszyn; struktury organizacji służb eksploatacyjnych; zdatność eksploatacyjna; struktura i zakres napraw i obsługi; zużycie elementów, podstawy diagnostyki, technologie remontów.

Literatura:

Bohdziewicz J. Podstawy utrzymywania maszyn, wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 2012;

Urbaniak M., Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Difin Warszawa 2006

Niziński S., Michalski R. Utrzymanie pojazdów i maszyn, wyd. PiB Warszawa 2007;

Legutko S.: Eksploatacja maszyn, wyd. Politechniki Poznań 2007.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student poznaje podstawowe zagadnienia dotyczące zapewnienia sprawności eksploatacyjnej maszyn i urządzeń do produkcji rolnej i przetwórstwa rolno- spożywczego. Zapoznaje się z wymaganiami ISO 9000 w odniesieniu do maszyn i urządzeń. Poznaje podstawowe zagadnienia systemu zarządzania jakością TQM w zakresie wykorzystania maszyn oraz metod TPM w utrzymaniu maszyn. / TR_P6S_WG02, TR_P6S_WG04

W zakresie umiejętności:

1. Student nabywa teoretyczne i praktyczne wiadomości na temat struktury i zadań służby utrzymania ruchu. Określa znaczenie stosowanych technik obsługi i remontu maszyn w rolnictwie, w przetwórstwie rolno – spożywczym oraz w transporcie płodów rolnych. / TR_P6S_UW01, TR_P6S_UW02, TR_P6S_UO01

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Student ocenia i wyjaśnia oddziaływanie różnych czynników na zapewnienie poprawnej pracy maszyn i urządzeń. Posiada świadomość odpowiedzialności za produkcję żywności. / TR_P6S_KK01, TR_P6S_KK02, TR_P6S_KO01

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń (70%), ocena z wykładu (30%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BOHDZIEWICZ
Prowadzący grup: JAN BERNAT, JERZY BOHDZIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BOHDZIEWICZ
Prowadzący grup: JAN BERNAT, JERZY BOHDZIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BOHDZIEWICZ
Prowadzący grup: JERZY BOHDZIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BOHDZIEWICZ
Prowadzący grup: JERZY BOHDZIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BOHDZIEWICZ
Prowadzący grup: JERZY BOHDZIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BOHDZIEWICZ
Prowadzący grup: JERZY BOHDZIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)