Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pojazdy rolnicze i leśne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>PRiL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pojazdy rolnicze i leśne
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

postawy mechaniki, podstawy konstrukcji maszyn

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące: budowy i działania pojazdów rolniczych i leśnych oraz ich właściwości eksploatacyjnych.

Pełny opis:

Podział i klasyfikacja pojazdów rolniczych i leśnych. Układ sił działających na pojazd rolniczy. Bilans mocy pojazdu. Podstawy konstrukcji wybranych zespołów pojazdu rolniczego. Podstawy mechaniki układu pojazd – teren. Sposoby poprawy właściwości uciągowych pojazdów rolniczych i leśnych. Charakterystyki uciągu. Charakterystyka trakcyjna. Sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania pojazdów na środowisko glebowe. Minimalizacja strat energetycznych związanych z eksploatacją pojazdów rolniczych i leśnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Białczyk W., Cudzik A., Czarnecki J. 2012. Ciągniki i pojazdy rolnicze. Oficyna Wydawnicza ATUT.

Literatura uzupełniająca:

Skrobacki A., Ekielski A. 2012: „Pojazdy i ciągniki rolnicze”. Wydawnictwo Wieś Jutra.

Dajniak H. 1983: „Ciągniki, Teoria Ruchu i Konstruowanie”. WKiŁ.

Białczyk W. 2005: „Historia rozwoju konstrukcji ciągników rolniczych”. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę związaną z konstrukcją, projektowaniem oraz eksploatacją pojazdów rolniczych i leśnych. / TR_P6S_WG04

2. Wyjaśnia oddziaływanie pojazdów rolniczych i leśnych na środowisko glebowe. / TR_P6S_WK05

3. Zna rozwiązania konstrukcyjne stosowane w nowoczesnych pojazdach rolniczych i leśnych. Kojarzy i opisuje sposoby wykorzystania ciągników jako uniwersalnych źródeł energii pociągowej w rolnictwie i leśnictwie oraz zdobywa wiadomości dotyczące zasad ich wykorzystania z uwzględnieniem wymogów ekologicznych. / TR_P6S_WG09

W zakresie umiejętności:

1. Student potrafi opracować charakterystykę trakcyjną oraz charakterystykę uciągu dla pojazdów rolniczych i leśnych. / TR_P6S_UW02

2. Potrafi dokonać poprawnego wyboru metody poprawy właściwości uciągowych pojazdów rolniczych i leśnych w różnych warunkach eksploatacji oraz przedstawić uzasadnienie dla każdej z metod. / TR_P6S_UW04

3. Potrafi określić wielkość strat energetycznych podczas eksploatacji pojazdów rolniczych i leśnych oraz zna metody ich minimalizacji. / TR_P6S_UW01

W zakresie kompetencji społecznych:

Ma świadomość ważności, odpowiedzialności i skutków działalności inżyniera kierunku technika rolnicza i leśna w aspekcie odpowiedzialności za stan środowiska glebowego, rozumie pozatechniczne aspekty tej działalności. / TR_P6S_KK02

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń (60%), ocena z wykładu (40%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK, ANNA CUDZIK, JAROSŁAW CZARNECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK, MAREK BRENNENSTHUL, JAROSŁAW CZARNECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK, MAREK BRENNENSTHUL, JAROSŁAW CZARNECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK, MAREK BRENNENSTHUL, JAROSŁAW CZARNECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK, JAROSŁAW CZARNECKI
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK, MAREK BRENNENSTHUL, JAROSŁAW CZARNECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK, JAROSŁAW CZARNECKI
Prowadzący grup: WŁODZIMIERZ BIAŁCZYK, MAREK BRENNENSTHUL, JAROSŁAW CZARNECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)