Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa eksploatacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>PREKS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa eksploatacyjna
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Skrócony opis:

Celem praktyki jest poznanie w sensie praktycznym zasad organizacji pracy i wykorzystania środków produkcji podczas realizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zasad funkcjonowania firm z zakresu agrobiznesu i leśnictwa.

Pełny opis:

Praktyczne zajęcia, które studenci odbywają w gospodarstwach rolnych prowadzących produkcję roślinną oraz zwierzęcą. Student podczas praktyki uczestniczy w procesach przygotowania planów realizacji procesów technologicznych oraz praktycznie realizuje wszystkie prace realizowane przez gospodarstwo, w którym odbywa praktykę.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student ma wiedzę w zakresie eksploatacji systemów, technologii, technik, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolniczej produkcji polowej, leśnej oraz zwierzęcej. / TR_P6S_WG05, TR_P6S_WG07

W zakresie umiejętności:

1. Student nabywa praktycznych umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej objętej programem studiów, rozpoznaje swoje przyszłe środowisko pracy. Nabywa umiejętność stosowania odpowiedniej nomenklatury w zakresie organizacji pracy i wykorzystania środków produkcji podczas realizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. / TR_P6S_UW05

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Dostrzega konieczność pracy w zespole i wykazuje odpowiedzialność za powierzone mienie. Docenia zasady prawidłowej regulacji i eksploatacji urządzeń stanowiących wyposażenie gospodarstwa rolnego. / TR_P6S_KK01, TR_P6S_KK03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu ustnego (60%) ocena wpisów w dzienniku praktyk oraz sprawozdania (40%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PIECZARKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PIECZARKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PIECZARKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PIECZARKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem praktyki jest poznanie w sensie praktycznym zasad organizacji pracy i wykorzystania środków produkcji podczas realizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zasad funkcjonowania firm z zakresu agrobiznesu i leśnictwa.

Pełny opis:

Praktyczne zajęcia, które studenci odbywają w gospodarstwach rolnych prowadzących produkcję roślinną oraz zwierzęcą. Student podczas praktyki uczestniczy w procesach przygotowania planów realizacji procesów technologicznych oraz praktycznie realizuje wszystkie prace realizowane przez gospodarstwo, w którym odbywa praktykę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PIECZARKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PIECZARKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)