Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy projektowania systemów technicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>PPST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania systemów technicznych
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu grafiki inżynierskiej, maszynoznawstwa rolniczego i podstaw konstrukcji maszyn

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawami projektowania wybranych podzespołów maszyn rolniczych. Zapoznają się z podstawami teoretycznymi działania elementów i podzespołów maszyn. Dokonują analizy założeń projektowych i wykonują samodzielnie projekty.

Pełny opis:

Na podstawie aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i empirycznej, z zakresu relacji zachodzących pomiędzy elementami lub podzespołami maszyn rolniczych a glebą i materiałami pochodzenia roślinnego, dokonywana jest analiza założeń projektowych, a następnie studenci wykonują projekty wybranych elementów lub podzespołów maszyn. Część projektowa dotyczy kształtów powierzchni roboczych, kinematyki i dynamiki narzędzi lub podzespołów. Wybrana problematyka obejmuje bierne i aktywne narzędzia uprawowe i doprawiające oraz urządzenia do zbioru i przetwarzania materiałów źdźbłowych i łodygowych.

Literatura:

1. Bernacki H.: Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, T. I, cz. I i II, PWRiL, Warszawa,1981

2. Kanafojski Cz.: Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, T. II, cz. I, PWRiL, Warszawa,1980

3. Kuczewski J.: Elementy teorii i obliczeń maszyn rolniczych, część IV, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, 1984

4. Mieszkalski L.: Metodyka projektowania narzędzi i maszyn rolniczych w zarysie, Wydawnictwo ART, Olsztyn, 1995

5. Mieszkalski L.:Elementy matematycznego opisu wybranych zespołów narzędzi i maszyn rolniczych, Wydawnictwo ART, Olsztyn, 1998

6. Owsiak Z.: Elementy teorii maszyn rolniczych, Skrypty AR we Wrocławiu, nr 431, 1998

7. Praca zbiorowa: Elementy teorii i obliczeń maszyn rolniczych, część II, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, 1984

8. Praca zbiorowa: Ważniejsze właściwości roślin wiążące się z pracą maszyn rolniczych, PWN, Warszawa, 1975

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student ma wiedzę dotyczącą oddziaływania elementów roboczych maszyn rolniczych na glebę i materiały pochodzenia rolniczego i potrafi ją prawidłowo wykorzystać na etapie projektowania maszyn. / TR_P6S_WG01

2. Wyjaśnia oddziaływanie elementów maszyn na glebę i materiały pochodzenia roślinnego w aspekcie optymalizacji konstrukcji, energochłonności zabiegu i efektów agrotechnicznych. Identyfikuje i definiuje podstawowe właściwości fizyko-mechaniczne materiałów rolniczych determinujące techniczną i kinematyczną poprawność konstrukcji. / TR_P6S_WG04

W zakresie umiejętności:

1. Student nabywa umiejętność interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących na styku maszyna-gleba-roślina. Wykazuje znajomość zasad prawidłowego doboru kształtów, kinematyki i dynamiki elementów maszyn stosowanych w inżynierii rolniczej. Nabywa umiejętność optymalizacji konstrukcji podzespołów maszyn rolniczych. / TR_P6S_UW06

2. Potrafi dobierać odpowiednie metody i technologie informatyczne do rozwiązywania problemów projektowych w zależności od zmiennych zadań. / TR_P6S_UW01

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Student wykazuje zrozumienie zjawisk zachodzących na styku materiału pochodzenia biologicznego i podzespołów maszyn stosowanych w polowej produkcji roślinnej. Ocenia i wyjaśnia oddziaływanie maszyn na glebę i na materiały pochodzenia roślinnego. Docenia zasady prawidłowego doboru konstrukcji podzespołów maszyn rolniczych pod kątem ich ergonomii, łatwości obsługi i regulacji, efektywnego wykorzystania oraz oddziaływania na środowisko rolnicze. / TR_P6S_KK02

2. Wykazuje konieczność samodoskonalenia i dokształcania w zakresie zastosowania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych w obszarze inżynierii rolniczej. / TR_P6S_KK01

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń (50%), ocena z wykładu (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN
Prowadzący grup: KRZYSZTOF LEJMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN
Prowadzący grup: KRZYSZTOF LEJMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)