Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozyskiwanie funduszy UE na inwestycje maszynowe w rolnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>POZFUNCTWIE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie funduszy UE na inwestycje maszynowe w rolnictwie
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Organizacja produkcji rolniczej i usług

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu pozwala na nabycie umiejętności oceny potrzeb mechanizacyjnych w przedsiębiorstwie rolnym. Ponadto umożliwia przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania środków UE na zakup ciągników i maszyn rolniczych.

Pełny opis:

Programy i fundusze UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich w perspektywie 2014-2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, analiza dokumentacji aplikacyjnej, Sporządzanie wniosków aplikacyjnych, Rozliczanie operacji

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Materiały i opracowania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2. Materiały i opracowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

3. Prawodawstwo Unii Europejskiej

4. Prawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student nabywa wiedzę z zakresu procedur ubiegania się o środki pomocowe dla rozwoju rolnictwa / TR_P6S_WK02, TR_P6S_WK04, TR_P6S_WK08

W zakresie umiejętności:

1. Student opracowuje wnioski w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje maszynowe w rolnictwie / TR_P6S_UO02

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Student potrafi pracować w zespołach opracowujących wnioski dotyczące środków pomocowych z Programu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich / TR_P6S_KO01

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń (70%), ocena z wykładu (30%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: TOMASZ SZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: TOMASZ SZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: TOMASZ SZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)