Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszynoznawstwo rolnicze i leśne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>MRIL2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maszynoznawstwo rolnicze i leśne II
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu produkcji leśnej

Skrócony opis:

Technika i technologie stosowane w zagospodarowani i użytkowaniu lasu. Dobór środków technicznych do realizacji prac leśnych oraz uzyskiwane efekty w wyniku ich stosowania.

Pełny opis:

Nowoczesne technologie prac leśnych, maszyny i narzędzia leśne, teoria pracy maszyn, planowanie użytkowania i prawidłowa obsługa maszyn leśnych, dobór maszyn do prac w zależności od typu siedliska leśnego.

Literatura:

Opracowania tematyki nauczania na CD.

Jerzy Więsik Maszyny Leśne. Część I. Wydawnictwo SGGW Warszawa.2001.

Jerzy Więsik Maszyny Leśne. Część II Wydawnictwa SGGW Warszawa.2001.

Czasopismo - Maszyny i Ciągniki Rolnicze.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

1. Zna techniczne aspekty produkcji leśnej. / TR_P6S_WG01

2. Zna nowoczesne technologie i techniki stosowane w zagospodarowani i użytkowaniu lasu. / TR_P6S_WG05, TR_P6S_WG08

3. Rozumienie zasady budowy, działania, regulacji, czynności kontrolno-obsługowych maszyn i urządzeń aktualnie stosowanych w hodowli i użytkowaniu lasu. / TR_P6S_WG09

W zakresie umiejętności:

1. Stosuje nowoczesne technologie i środki techniczne w produkcji leśnej. / TR_P6S_UW04

2. Potrafi przeprowadzić prawidłową eksploatację i użytkowanie maszyn w gospodarstwie leśnym, samodzielnie planuje i przeprowadza prawidłową regulację i obsługę maszyn leśnych. / TR_P6S_UK04, TR_P6S_UW05

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Ma świadomość ważności oceny przydatność poszczególnych rozwiązań maszyn leśnych do stosowania w procesach leśnych zagospodarowania i użytkowania lasu. / TR_P6S_KR01

2. Ma świadomość odpowiedzialności związanej z planowaniem i realizacją użytkowania maszyn zgodnie z zaleceniami. / TR_P6S_KK03

3. Ma świadomość wpływu na bezpieczeństwo użytkowania maszyn przeprowadzenie prawidłowej obsługi i czynności kontrolnych maszyn i urządzeń leśnych. / TR_P6S_KO02

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń (50%), ocena z wykładu (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: FRANCISZEK MOLENDOWSKI
Prowadzący grup: FRANCISZEK MOLENDOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN, ZYGMUNT OWSIAK
Prowadzący grup: KRZYSZTOF LEJMAN, ZYGMUNT OWSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN, ZYGMUNT OWSIAK
Prowadzący grup: KRZYSZTOF LEJMAN, ZYGMUNT OWSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN, ZYGMUNT OWSIAK
Prowadzący grup: KRZYSZTOF LEJMAN, ZYGMUNT OWSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN, ZYGMUNT OWSIAK
Prowadzący grup: KRZYSZTOF LEJMAN, ZYGMUNT OWSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF LEJMAN, ZYGMUNT OWSIAK
Prowadzący grup: KRZYSZTOF LEJMAN, ZYGMUNT OWSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)