Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka w przedsiębiorstwie rolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>LOGNYM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka w przedsiębiorstwie rolnym
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z matematyki

Skrócony opis:

Przedsiębiorstwo jako system logistyczny. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Techniczna infrastruktura procesów logistycznych. Projektowanie i komputerowe wspomaganie systemów logistycznych.

Pełny opis:

Znaczenie i zadania logistyki. Podejście systemowe w logistyce. Przedsiębiorstwo produkcyjne i usługowe jako system logistyczny. Efektywność systemów logistycznych i ich pomiar. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Techniczna infrastruktura procesów logistycznych. Modelowe przykłady łańcucha logistycznego. Koszty logistyczne. Sterowanie zapasami i wyznaczania optymalnej partii zakupów. Projektowanie i komputerowe wspomaganie systemów logistycznych. Optymalizacja procesów produkcyjnych i transportowych.

Literatura:

1. Fertsch M. (red.). 2009. Podstawy logistyki, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań

2. Gołembska E. 2006. Kompendium wiedzy o logistyce, PWN Warszawa-Poznań

3. Kulińska E. 2009. Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, PO Opole

4. Pfohl H.Ch. 2001. Systemy logistyczne, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań

5. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. 2002. Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa

6. Wajszczuk K. 2006. Analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie rolno-ogrodniczym w sferze zaopatrzenia i dystrybucji, PTPN Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Tom 100

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student ma podstawową wiedzę z ekonomiki rolnictwa / TR_P6S_WK02

2. Student ma elementarną wiedzę z logistyki. / TR_P6S_WK08

W zakresie umiejętności:

1. Student nabywa umiejętność stosowania założeń teoretycznych logistyki do funkcjonowania podmiotów gospodarczych. / TR_P6S_UW01

2. Nabywa umiejętność sterowania zapasami. / TR_P6S_UK01

3. Nabywa umiejętność nowatorskiego i kreatywnego wykorzystania wiedzy. / TR_P6S_UU01

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Student wykazuje konieczność samodoskonalenia i dokształcania w zakresie zastosowania systemów i łańcuchów logistycznych w przedsiębiorstwie rolnym. / TR_P6S_KK01

2. Ma świadomość wpływu maszyn na środowisko. / TR_P6S_KK02

3. Wykazuje zrozumienie podstawowych założeń logistyki. / TR_P6S_KR01

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń (40%), ocena z wykładu (60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZYGMUNT OWSIAK
Prowadzący grup: ZYGMUNT OWSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZYGMUNT OWSIAK
Prowadzący grup: ZYGMUNT OWSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)