Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie projektowania systemów technicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>KOMCZNYCH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania systemów technicznych
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

ogólne wiadomości z zakresu grafiki inżynierskiej

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie nowoczesnych zaawansowanych metod projektowania systemów technicznych w tym elementów oraz złożeń zespołów z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM.

Pełny opis:

Modelowanie bryłowe z wykorzystaniem technologii sekwencyjnej. Tworzenie dokumentacji na płaszczyźnie w oparciu o model 3D. Rysunki wykonawcze i złożeniowe zgodnie ze standardem ISO. Tworzenie złożeń mechanizmów wykorzystując dostępne relacje. Tworzenie symulacji pracy mechanizmów z wykorzystaniem silników. Zaawansowane narzędzia renderingu i animacji. Wczytanie elementu bryłowego do oprogramowania CAM. Definiowanie układów współrzędnych i przygotówki. Projektowanie podstawowych obróbek przy pomocy oprogramowania CAM.

Literatura:

1. Kazimierczak G., Pacula B., Budzyński B. 2004. Solid Edge. Komputerowe wspomaganie projektowania. Wyd. Helion.

2. Augustyn K. 2009. NX CAM. Programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC. Wyd. Helion.

3. Szymczak P. Solid Edge ST7. E-Book. Dostęp: http://camdivision.pl/ksiazki-solid-edge/

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student posiada wiedzę w zakresie zastosowań informatyki w procesie projektowania i wspomagania wytwarzania inżynierskiego systemów technicznych. / TR_P6S_WG04

2. Zna zasady projektowania bryłowego wykorzystując technologię sekwencyjną, zna zasady wykonywania złożeń mechanizmów systemów technicznych wykorzystując relacje. / TR_P6S_WG04

3. Ma wiedzę w zakresie obróbki elementów systemów technicznych za pomocą obrabiarek sterowanych numerycznie wykorzystując oprogramowanie CAM. / TR_P6S_WG04

W zakresie umiejętności:

1. Student, wykorzystując oprogramowanie CAD, potrafi wykonać w środowisku 3D model elementu bryłowego – wykonać dokumentacje zaprojektowanego elementu w środowisku 2D – potrafi modelować złożenia mechanizmów, wykrywać kolizje, symulować ruch, korzystać ze środowiska ERA. / TR_P6S_UW06

2. Potrafi dla wybranego elementu zaprojektować obróbki frezerskie, tokarskie oraz obróbkę otworów wykorzystując program CAM. / TR_P6S_UW06

Metody i kryteria oceniania:

ocena z wykładu (30%), ocena z ćwiczeń (70%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PIECZARKA
Prowadzący grup: KRZYSZTOF PIECZARKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PIECZARKA
Prowadzący grup: KRZYSZTOF PIECZARKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PIECZARKA
Prowadzący grup: KRZYSZTOF PIECZARKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)