Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka w zarządzaniu i organizacji produkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>IWZIOP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka w zarządzaniu i organizacji produkcji
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu podstawowej obsługi komputera;

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zastosowań informatyki w procesie przygotowania i wspomagania produkcji w zakresie: wykorzystania baz danych, zarządzania zapasami, wykorzystanie sprzętu komputerowego, tworzenia aplikacji internetowych, organizacji pracy zespołowej, planowaniu zadań i harmonogramów, pracy zespołowej.

Pełny opis:

Informatyka w zarządzaniu i organizacji produkcji. Sieci komputerowe. Systemy informacyjne i informatyczne w przedsiębiorstwie. Serwisy i serwery internetowe wspomagające produkcję w przedsiębiorstwie. Technologie baz danych Strategia zarządzania zapasami. Zarządzanie projektami. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Zastosowanie oprogramowania wspomagającego produkcję. Praca zespołowa i programy wspomagające.

Literatura:

Alexander M., Kusleika D. 2014. Access 2013 PL. Biblia. Helion

Daley S. 2015. Project 2013. Opanuj każdy projekt. Helion

Hyatt M. 2013. Twoja e-platforma. Helion

Januszewski A. 2011. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN

Kopczewski M. 2015. Alfabet zarządzania projektami. Wydanie II. Helion

Krzyś A. Pieczarka K. 2013. Informatyka w inżynierii produkcji rolniczej. Oficyna Wydawnicza ATUT

Strony internetowe związane z tematyką zajęć

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student zna pojęcia z zakresu zarządzania produkcją oraz zagadnienia obejmujące zarządzanie projektem. / TR_P6S_WK08

2. Zna oprogramowanie komputerowe służące do zarządzania przedsiębiorstwem i produkcją, wspomagające pracę zespołową oraz komputerowo zintegrowane wytwarzanie. / TR_P6S_WK08, TR_P6S_WK02

3. Zna systemy informatyczne i informacyjne w przedsiębiorstwie oraz ich wykorzystanie. / TR_P6S_WK08, TR_P6S_WK01

W zakresie umiejętności:

1. Student potrafi zdefiniować, zaplanować i wdrożyć poszczególne fazy zarządzania projektem w zakresie zarządzania produkcją, jakością oraz monitorować postępy w realizacji projektu. / TR_P6S_UW04, TR_P6S_UK03, TR_P6S_UK04

2. Stosuje w praktyce oprogramowanie wspomagające działalność przedsiębiorstwa w sferze gromadzenia, analizy, przetwarzania i udostępniania danych. / TR_P6S_UW01, TR_P6S_UK02

3. Używa oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami z uwzględnieniem pracy wieloosobowych zespołów. / TR_P6S_UK01, TR_P6S_UK03

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Student pracuje wspólnie z innymi członkami zespołu nad efektywną realizacją projektu. / TR_P6S_KK02,TR_P6S_KR01

2. Poznaje, planuje i wdraża we współpracy z członkami zespołu systemy informatyczne i informacyjne w przedsiębiorstwie. / TR_P6S_KK01, TR_P6S_KO02, TR_P6S_KO03

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 70%, ocena z wykładu 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PIECZARKA
Prowadzący grup: ALEKSANDER KRZYŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDER KRZYŚ
Prowadzący grup: ALEKSANDER KRZYŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDER KRZYŚ
Prowadzący grup: ALEKSANDER KRZYŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)