Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Automatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PTR-SI>AUT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyka
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technika rolnicza i leśna

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Podstawy matematyki i fizyki

Skrócony opis:

Podstawy automatyki. Zasady regulacji wielkości fizycznych. Analogowe i cyfrowe regulatory laboratoryjne i przemysłowe. Elementy i układy automatyki zabezpieczeniowej. Zastosowanie układów sterowania i regulacji automatycznej w inżynierii rolniczej.

Pełny opis:

Opis matematyczny obiektów i układów automatyki. Zasady kodowania i przesyłania sygnałów. Komputerowe sterowanie pomiarem. Czujniki, przetworniki, mierniki i rejestratory wielkości fizycznych. Zasady regulacji wielkości fizycznych. Analogowe i cyfrowe regulatory laboratoryjne i przemysłowe. Elementy i układy automatyki zabezpieczeniowej. Zastosowanie układów sterowania i regulacji automatycznej w inżynierii rolniczej.

Literatura:

Bubnicki Z. 2005 Teoria i algorytmy sterowania WN PWN Warszawa

Dębowski A. 2008: Automatyka. Podstawy teorii WNT

Głocki W. 2008 Układy cyfrowe WSiP

Grzybek A., Grzybek S. 2009 Urządzenia i systemy mechatroniczne – cz 1 i 2 Rea

Kostro J. 2007: Elementy , urządzenia i układy automatyki WSiP

Piotrowski J. 2009: Pomiary. Czujniki pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego WNT

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

1. Ma elementarną wiedzę w zakresie elementów, układów i systemów automatycznej regulacji stosowanych w inżynierii rolniczej. / TR_P6S_WG04

2. Posiada wiedzę umożliwiającą samodzielny dobór typowej aparatury automatycznej regulacji oraz orientuje się w zakresie istniejących na rynku. / TR_P6S_WG05, TR_P6S_WG06, TR_P6S_WG07

W zakresie umiejętności:

1. Ma opanowany zakres wiadomości z dziedziny automatyki umożliwia zrozumienie tekstów technicznych i schematów z tego zakresu oraz prowadzenie uzgodnień technicznych ze specjalistami automatykami. / TR_P6S_UW02, TR_P6S_UK01

2. Posiada praktyczne umiejętności umożliwiające samodzielny dobór typowej aparatury pomiarowej oraz automatycznej regulacji. / TR_P6S_UW05

3. Potrafi pod nadzorem wykonać proste zadania badawcze i projektowe. / TR_P6S_UW06

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się wynikającą z szybkiego postępu techniki i technologii w zakresie technik pomiarowych i sterowania. / TR_P6S_KK01

2. Potrafi pracować w małym zespole laboratoryjnym oraz kierować nim ponosząc odpowiedzialność za realizacje postawionego zadania. / TR_P6S_KK03

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń (40%), ocena z wykładu (60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DETA ŁUCZYCKA
Prowadzący grup: DETA ŁUCZYCKA, TOBIASZ WYSOCZAŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DETA ŁUCZYCKA
Prowadzący grup: DETA ŁUCZYCKA, TOBIASZ WYSOCZAŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PENTOŚ
Prowadzący grup: KATARZYNA PENTOŚ, TOBIASZ WYSOCZAŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PENTOŚ
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PENTOŚ
Prowadzący grup: GRZEGORZ GAJDA, KATARZYNA PENTOŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ GAJDA, KATARZYNA PENTOŚ
Prowadzący grup: GRZEGORZ GAJDA, KATARZYNA PENTOŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: GRZEGORZ GAJDA, KATARZYNA PENTOŚ
Prowadzący grup: GRZEGORZ GAJDA, KATARZYNA PENTOŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)