Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szczegółowa uprawa roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SI>SZCLIN2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szczegółowa uprawa roślin
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

gleboznawstwo, chemia rolna, ogólna uprawa roli i roślin oraz wybrane elementy z zakresu ochrony środowiska

Osoba do konaktu:

prof. dr hab. Józef Sowiński

Skrócony opis:

Systematyka, rozwój roślin uprawnych, warunki siedliskowe – charakterystyka wymagań, fizjologiczne podstawy produkcyjności roślin, technologia uprawy roślin (odmiana rolnicza, przedplon, uprawa roli, nawożenie, materiał siewny – sadzenie, siew, regulacja zachwaszczenia i ochrona przed agrofagami, zbiór, przechowywanie).

Pełny opis:

Systematyka, rozwój roślin uprawnych, warunki siedliskowe – charakterystyka wymagań, fizjologiczne podstawy produkcyjności roślin, technologia uprawy roślin (odmiana rolnicza, przedplon, uprawa roli, nawożenie, materiał siewny – sadzenie, siew, regulacja zachwaszczenia i ochrona przed agrofagami, zbiór, przechowywanie) gatunków roślin należących do grupy zbóż, zbóż rzekomych, roślin okopowych korzeniowych i bulwiastych, bobowatych i bobowatych drobnonasiennych, przemysłowych (oleistych, włóknistych i specjalnych).

Literatura:

Jasińska Z., Kotecki A. Szczegółowa uprawa roślin. T. 1, 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego Wrocław 2003.

Przekazywanie treści ćwiczeń i wykładów n e-platformie.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student nabywa teoretyczne i praktyczne wiadomości z zakresu systematyki, rozwoju roślin i agrotechniki gatunków uprawnych w warunkach siedliskowych Polski.

Potrafi zdefiniować określenia z zakresu uprawy roślin. Umie opisywać przebieg faz rozwojowych roślin w okresie wegetacji.

Potrafi dobrać prawidłową agrotechnikę pod poszczególne gatunki uprawne w zależności od warunków siedliskowych.

[RR_P6S_WG01; RR_P6S_WG06; RR_P6S_WK06]

W zakresie umiejętności

Nabywa umiejętność doboru gatunków do zróżnicowanych warunków siedliskowych i ekonomicznych. Student rozróżnia gatunki uprawne w różnych fazach rozwojowych. Potrafi zaplanować zabiegi uprawowe i obliczyć zapotrzebowanie na przemysłowe środki produkcji.

Umie dobrać rodzaj środków produkcji dla gatunku w zależności od wymagań pokarmowych i zagrożenia agrofagami. Określa, jakie elementy agrotechniki wpływają na rachunek ekonomiczny wynikający z technologii uprawy, stosowanych środków produkcji i potrafi to zaprezentować.

Potrafi opracować i przygotować w formie pisemnej zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej.

[RR_P6S_UW02; RR_P6S_UW04; RR_P6S_UO01]

W zakresie kompetencji społecznych

Potrafi podejmować działania w celu rozwiazywania występujących problemów zawodowych i jest świadomy potrzeby ciągłego uzupełniania wiedzy i kompetencji zawodowych.

Jest świadomy odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej i jej oddziaływanie na środowisko.

[RR_P6S_KK01; RR_P6S_KO01]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Egzamin pisemny oceny z kolokwium obejmujące materiał z zakresu uprawy roślin.

Umiejętności

W formie projektów lub kart pól, obserwacja realizacji, prezentacja ppt.

Kompetencje społeczne

Praca indywidualna i w grupach, dyskusja na zajęciach, postawa na kolokwiach i egzaminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MAREK LISZEWSKI, MAGDALENA SERAFIN-ANDRZEJEWSKA, JÓZEF SOWIŃSKI, MAŁGORZATA WILKOSZ-STRÓŻYK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WŁADYSŁAW MALARZ
Prowadzący grup: WŁADYSŁAW MALARZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN KOZAK
Prowadzący grup: MARCIN KOZAK, ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JÓZEF SOWIŃSKI
Prowadzący grup: JÓZEF SOWIŃSKI, ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JÓZEF SOWIŃSKI
Prowadzący grup: JÓZEF SOWIŃSKI, ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JÓZEF SOWIŃSKI
Prowadzący grup: JÓZEF SOWIŃSKI, ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JÓZEF SOWIŃSKI
Prowadzący grup: ANNA JAMA-RODZEŃSKA, JÓZEF SOWIŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)