Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

HOME FRUIT PRODUCTION

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>HOMEFR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: HOME FRUIT PRODUCTION
Jednostka: KATEDRA OGRODNICTWA
Grupy: Przedmioty 5 sem rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Przedmioty 6 sem. rolnictwo, st stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

piąty

Osoba do konaktu:

dr hab. inż. Maria Licznar-Małańczuk; maria.licznar-malanczuk@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu sadownictwa pozwalające na kreowaniu projektów i opracowaniu technologii produkcji w ogrodach i gospodarstwach agroturystycznych. Projekty ogrodów z wybranymi technologiami produkcji owoców z wykorzystaniem gatunków mniej znanych oraz starych odmian.

Pełny opis:

Wymagania klimatyczne i glebowe gatunków ogrodniczych i ich przydatność do wybranego typu produkcji amatorskiej. Charakterystyka podstawowych oraz mniej znanych gatunków drzew, krzewów owocowych. Opis odmian roślin ogrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywanych tylko w produkcji amatorskiej, w tym odmian starych oraz ozdobnych. Wybór gatunków i odmian drzew i krzewów owocowych do nasadzeń ogrodowych w gospodarstwach agroturystycznych. Wybór podkładki dla drzew owocowych. Zasady projektowania ogrodu przydomowego, działki i sadu w gospodarstwie agroturystycznym. Zasady rozmieszczenia roślin i agrotechniczne metody ich uprawy na małych powierzchniach ogrodniczych.

Literatura:

Hill L., Perry L., 2011, The Fruit Gardener's Bible: A Complete Guide to Growing Fruits and Nuts in the Home Garden. Press.

Efekty uczenia się:

Student nabywa wiedzę na temat wymagań klimatycznych drzew i krzewów owocowych, ich zasad amatorskiej uprawy. Jest w stanie dokonać wyboru gatunków i odmian polecanych do ogrodów i na działki oraz metod produkcji owoców ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin.

Student sporządza projekty z uwzględnieniem wybranych gatunków i odmian dostosowanych do produkcji amatorskiej. Opracowuje plan prawidłowego rozmieszczenia poszczególnych roślin na terenie sadu w gospodarstwie agroturystycznym, na działce oraz w ogrodzie przydomowym. Potrafi zaplanować i nabywa umiejętność wykonania zespołu prac agrotechnicznych związanych z sadzeniem i pielęgnacją roślin w amatorskiej produkcji owoców.

Student rozumie rolę i znaczenie upraw amatorskich we współczesnym życiu społecznym. Docenia znaczenie i posiadanie własnego ogrodu przydomowego lub działki zarówno jako źródła pozyskiwania warzyw i owoców, ale również jako terenu zielonego będącego miejscem wypoczynki i spotkań.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie projektów

prace projektowe na ćwiczeniach

ocena efektów pracy indywidual. oraz w zespole, ocena doboru informacji oraz umiejętności myślenia i działania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: EWELINA GUDAROWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)