Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BASIC OF CROP PRODUCTION

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PRO-SE>BASCRPRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BASIC OF CROP PRODUCTION
Jednostka: KATEDRA GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
Grupy:
Przedmioty 3 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Rolnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

trzeci

Osoba do konaktu:

(tylko po angielsku) dr hab. inż. Sylwia Lewandowska

sylwia.lewandowska@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Przedmiot „Podstawy Produkcji Roślinnej” obejmuje zagadnienia dotyczące wzrostu, rozwoju i tworzenia plonu w oparciu o podstawowe gatunki roślin upraw polowych (ziemniak, burak, pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień, owies, kukurydza, groch, bobik, łubin, soja, koniczyna, lucerna, rzepak, len).

Pełny opis:

W trakcie kursu student pozna podstawowe pojęcia z zakresu produkcji roślinnej: produkcyjność, produktywność, plenność, plon, gatunek, odmiana. Budowa morfologiczna i anatomiczna podstawowych roślin uprawnych. Fazy rozwojowe roślin w oparciu o skalę BBCH. Swoiste cechy odmian hodowlanych. Wykorzystanie roślin w gospodarce na różne cele. Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej.

Literatura:

Principles of Field Crop Production, 2005. By (author) John D. Martin, Warren H. Leonard, David L. Stamp, Richard P. Waldren

Crop Production, 2016. By (author) United States Crop Reporting Board

Crop Production: A Study of Agricultural Science, 2015. Edited by Corey Aiken

Ball Redbook, Volume 2: Crop Production, 2011. By (author) Jim Nau

Aromatic Plants, 2011. Basic and Applied Aspects. Edited by A. Koedam, M. S. Margaris, Despoina Vokou

Crop Quality, Storage, and Utilization, 1980. Published by: American Society of Agronomy, Crop Science Society of America

Grain Crop Quality: 1973 Crops, 2006. By U.S Agricultural Marketing Service

Production Practices and Quality Assessment of Food Crops, 2004. Plant Mineral Nutrition and Pesticide Management. Edited by Ramdane Dris, S. Mohan Jain

Vegetable Crops: Quality Evaluation and Management, 2017. Edited by Laura Vivian

Fundamentals of Plant Breeding and Hybrid Seed Production, 1998. By (author) Rattan Lal Agrawal

Plant Breeding and Seed Science. The Journal of Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute

Breeding, Biotechnology and Seed Production of Field Crops, 2013. By (author) Bidhan Roy

Domestication of Plants in the Old World : The origin and spread of domesticated plants in Southwest Asia, Europe, and the Mediterranean Basin, 2013. By (author) Daniel Zohary, Maria Hopf, Ehud Weiss

Gabriel W., 1985. Biologia ziemniaka, PWN, Warszawa

Strebeyka P., 1976. Biologia pszenicy, PWN, Warszawa

Muśnicki Cz., Bartkowiak-Broda I., Mrówczyński M., 2005. Technologia produkcji rzepaku, Wieś Jutra, Warszawa

Polecane linki:

http://www.uswheat.org/cropquality

http://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/crop-quality

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu polowej produkcji roślinnej.

Student zna budowę morfologiczną i anatomiczną oraz rozwój podstawowych gatunków roślin upraw polowych.

Student umie pozyskiwać informacje z zakresu nowoczesnej produkcji roślinnej. Potrafi rozpoznać podstawowe gatunki roślin upraw polowych.

Student potrafi dobrać odpowiednie odmiany hodowlane w produkcji roślinnej w zależności od kierunku ich użytkowania.

Student rozumie konieczność kształcenia się przez całe życie.

Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie treści wykładów oraz ćwiczeń na podstawie przeprowadzonego pisemnego kolokwium zaliczeniowego

- umiejętność rozpoznawania wiodących gatunków roślin uprawnych

- ocena pracy indywidualnej i zespołowej studenta oraz aktywności na poszczególnych zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: SYLWIA LEWANDOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA LEWANDOWSKA
Prowadzący grup: SYLWIA LEWANDOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)