Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POZ-SI>WI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty inżynierskie
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Ekonomia, podstawy działalności gospodarczej, zarządzanie i logistyka

Osoba do konaktu:

prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek; e-mail: jerzy.bieniek@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Na wykłady zostają zaproszone osoby, którzy reprezentują przedsiębiorczość i samorząd. Przedstawiają oni różne drogi recepty dojścia do sukcesów zawodowych w firmie lub jednostce budżetowej .

Pełny opis:

Treści kształcenia zależą od prezentowanych tematów przez zaproszonych wykładowców – gości z obszaru administracji państwowej i samorządowej, menadżerów i członków zarządów i właścicieli firm. Prowadzone przez nich zajęcia związane są z metodyką pozyskania etatu, kształtowaniem własnego wizerunku w firmie i etapów awansu. Dotyczą szeroko pojętego zarządzania firmą, strategii rozwoju, zagrożeniach i szansach. Często na własnych przykładach prelegentów śledzone są ścieżki powstania i rozwoju własnych firm lub grup producenckich. Podnoszona jest specyfika i pragmatyka zawodowa.

Literatura:

Kopmeyer M. 2015. Źródła inspiracji. Bellona. Warszawa.

Kopmeyer M. 2015. Zdobywanie fortuny. Bellona. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

Ma elementarną wiedzę w zakresie prawa, ekonomii, /Ocena merytoryczna podnoszonych problemów i argumentów w dyskusji z prelegentem i uczestnikami seminarium (punktacja w zakresie 0-10pkt)/ OZ_P6S_WK01

Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania i logistyki i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym indywidualnej przedsiębiorczości /Ocena merytoryczna podnoszonych problemów i argumentów w dyskusji z prelegentem i uczestnikami seminarium (punktacja w zakresie 0-10pkt)/ OZ_P6S_WK02

W zakresie umiejętności:

Potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje (z zakresu studiowanego kierunku) z różnych źródeł /Ocena dostrzeganych problemów i doboru argumentów w dyskusji z prelegentem (punktacja w zakresie 0-10pkt)/ OZ_P6S_UW01

W zakresie kompetencji społecznych:

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, /zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach i aktywnym uczestnictwie /OZ_P6S_KK01

Ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny identyfikując i rozwiązując problemy związane z wykonywaną pracą, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania dobra ogółu, /zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach i aktywnym uczestnictwie / OZ_P6S_KR01

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, zna zasady tworzenia indywidualnej przedsiębiorczości. /zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach i aktywnym uczestnictwie / OZ_P6S_KO02

Metody i kryteria oceniania:

Ocena: obecności na seminarium (ocena minimalna-wymagana obecność na 80% seminariów) oraz punktacja za aktywne uczestnictwo.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: JERZY BIENIEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: JERZY BIENIEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: JERZY BIENIEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: JERZY BIENIEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: JERZY BIENIEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: JERZY BIENIEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: JERZY BIENIEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)