Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

seminarium inżynierskie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POZ-SI>SIN6sem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: seminarium inżynierskie 1
Jednostka: KATEDRA BIOGOSPODARKI STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

podstawy z zakresu odnawialne źródła energii i gospodarki odpadami

Osoba do konaktu:

prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek; e-mail: jerzy.bieniek@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

W ramach seminarium realizowane są treści dotyczące aspektów formalnych, prawnych i merytorycznych przygotowania, realizacji i pisania prac inżynierskich. Przedstawiane są referaty prac inżynierskich studentów - dyplomantów

Pełny opis:

W ramach seminarium realizowane są treści dotyczące aspektów formalnych, prawnych i merytorycznych przygotowania, realizacji i pisania prac inżynierskich. Treści pozostałych ćwiczeń zależą od prezentowanych tematów w postaci referatów przez studentów i dotyczą odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami

Literatura:

Dotyczy tematu pracy inżynierskiej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- ma wiedzę z zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł i gospodarki odpadami

W zakresie umiejętności:

- potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje (z zakresu studiowanego kierunku) z różnych źródeł

W zakresie kompetencji społecznych:

- ma świadomość ciągłego dokształcania się,

- ma świadomość ważności, odpowiedzialności i skutków działalności inżyniera kierunku OŻEiGO,

- potrafi interpretować zdobytą wiedzę i przygotować pracę inżynierską,

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: ANDRZEJ BIAŁOWIEC, JERZY BIENIEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ BIAŁOWIEC, JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: ANDRZEJ BIAŁOWIEC, JERZY BIENIEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JERZY BIENIEK
Prowadzący grup: ANDRZEJ BIAŁOWIEC, JERZY BIENIEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)