Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POZ-SI>LWP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka w przedsiębiorstwie
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z matematyki

Osoba do konaktu:

prof. dr hab. inż. Zygmunt Owsiak;

e-mail: zygmunt.owsiak@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Przedsiębiorstwo jako system logistyczny. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Techniczna infrastruktura procesów logistycznych. Projektowanie i komputerowe wspomaganie systemów logistycznych.

Pełny opis:

Znaczenie i zadania logistyki. Podejście systemowe w logistyce. Przedsiębiorstwo produkcyjne i usługowe jako system logistyczny. Efektywność systemów logistycznych i ich pomiar. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Techniczna infrastruktura procesów logistycznych. Modelowe przykłady łańcucha logistycznego. Koszty logistyczne. Sterowanie zapasami i wyznaczania optymalnej partii zakupów. Projektowanie i komputerowe wspomaganie systemów logistycznych. Optymalizacja procesów produkcyjnych i transportowych.

Literatura:

1. Fertsch M. (red.). 2009. Podstawy logistyki, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań

2. Gołembska E. 2006. Kompendium wiedzy o logistyce, PWN Warszawa-Poznań

3. Kulińska E. 2009. Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, PO Opole

4. Pfohl H.Ch. 2001. Systemy logistyczne, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań

5. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. 2002. Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa

6. Wajszczuk K. 2006. Analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie rolno-ogrodniczym w sferze zaopatrzenia i dystrybucji, PTPN Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Tom 100

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

Ma elementarną wiedzę z zakresu optymalnego zarządzania przedsiębiorstwem pozyskującym energię odnawialną / Test pisemny/ OZ_P6S_WK02

W zakresie umiejętności:

Ma umiejętność opracowania nowego zagadnienia /Ocena umiejętności z wykorzystania wiedzy dotyczącej logistyki/ OZ_P6S_UU01

Ma umiejętność samodzielnego opracowania złożonego zagadnienia /Ocena umiejętności z wykorzystania wiedzy dotyczącej logistyki/ OZ_P6S_UO01

W zakresie kompetencji społecznych:

Zdaje sobie sprawę z możliwości kontynuowania studiów /Ocena metod pracy zespołowej/ OZ_P6S_KK01

Potrafi ustalić hierarchię wartości zagadnień /Ocena metod pracy zespołowej/ OZ_P6S_KO02

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 60%, ocena z wykładu 40 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZYGMUNT OWSIAK
Prowadzący grup: ZYGMUNT OWSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZYGMUNT OWSIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZYGMUNT OWSIAK
Prowadzący grup: ZYGMUNT OWSIAK, AGATA PIECHOCKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)