Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szczegółowa uprawa warzyw w polu i pod osłonami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POG-SI>SZCAMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szczegółowa uprawa warzyw w polu i pod osłonami
Jednostka: KATEDRA OGRODNICTWA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek:

Ogrodnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Fizjologia roślin, Gleboznawstwo, Żywienie roślin ogrodniczych

Skrócony opis:

Znaczenie gospodarcze warzyw, biologia ich rozwoju, wartość biologiczna, charakterystyka odmian, wymagania klimatyczne i glebowe, nawożenie, zabiegi agrotechniczne, sposoby zbioru i warunki przechowywania. W szerokim zakresie zostanie omówiona produkcja najważniejszych gospodarczo gatunków warzyw w polu i pod osłonami z wykorzystaniem różnych podłoży.

Pełny opis:

Uprawa polowa obejmuje omówienie najważniejszych gospodarczo gatunków z następujących grup warzyw: kapustne, rzepowate, korzeniowe, cebulowe, liściowe, psiankowate, dyniowate, strączkowe, wieloletnie. W ramach poszczególnych gatunków podana będzie wiedza na temat pochodzenia, biologii, wartości odżywczej, znaczenia gospodarczego, wymagań glebowych i klimatycznych, nawożenia, doboru odmian, metod upraw, ochrony przed chorobami, szkodnikami i chwastami, zbioru i traktowania posprzętnego. W uprawie warzyw pod osłonami omawiane będą stosowane podłoża, terminy i metody uprawy, sterowanie mikroklimatem, w szklarniach i tunelach foliowych, zabiegi pielęgnacyjne, zbiór i przygotowanie do sprzedaży.

Literatura:

Kołota E ,Orłowski M., Biesiada A. 2007. Warzywnictwo. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. .2.Knaflewski M.(praca zbiorowa)2010.Uprawa warzyw w pomieszczeniach .PWRiL Poznań. 3. Rubatzky V.S., Yamaguchi M., World vegetables principles, production and nutritive values. Chapman and Hall. New York. 1996.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student nabywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu wymagań glebowych i klimatycznych, metod rozmnażania i uprawy , pielęgnacji , zbioru i traktowania posprzętnego w poszczególnych gatunków warzy, wartości odżywczej , znaczenia gospodarczego. Wykazuje znajomość właściwego następstwa roślin , metod nawożenia oraz sposobów przyspieszania zbioru

OG _P6S_ WG15

OG _P6S_ WG09

OG_P6S_WK02

W zakresie umiejętności

Student nabywa umiejętności zaplanowania i prowadzenia uprawy najważniejszych gatunków warzyw , z uwzględnieniem uwarunkowań siedliskowych i ekonomicznych . Potrafi ocenić stopień ryzyka w produkcji oraz uzyskane efekty produkcyjne

OG_P6S_UW06

OG_P6S_UW07

W zakresie kompetencji społecznych

Student posiada świadomość odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości warzyw przydatnych do bezpośredniego spożycia i na potrzeby przetwórstwa oraz wprowadzenie metod uprawy uwzględniających ochronę środowiska naturalnego

OG_PS6_KO01

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 40%, ocena z wykładu 60 %

egzamin pisemny

zaplanowanie uprawy poszczególnych gatunków warzyw, kontrola technologii produkcji w polu i pod osłonami

praca zespołowa , aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN KRĘŻEL
Prowadzący grup: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA, EUGENIUSZ KOŁOTA, JAN KRĘŻEL, CECYLIA UKLAŃSKA-PUSZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA, JAN KRĘŻEL
Prowadzący grup: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA, JAN KRĘŻEL, CECYLIA UKLAŃSKA-PUSZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA
Prowadzący grup: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA, JAN KRĘŻEL, CECYLIA UKLAŃSKA-PUSZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA
Prowadzący grup: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA, JAN KRĘŻEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA
Prowadzący grup: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA, JAN KRĘŻEL, CECYLIA UKLAŃSKA-PUSZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA
Prowadzący grup: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA, JAN KRĘŻEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA
Prowadzący grup: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)