Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POG-SI>SEMINŻ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie
Jednostka: KATEDRA OGRODNICTWA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Ogrodnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Warzywnictwo, Sadownictwo, Kwiaciarstwo, Rośliny lecznicze i przyprawowe, Nawożenie roślin ogrodniczych

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów zasad projektowania dotyczącego upraw warzywniczych i zielarskich, zakładania sadu i zagospodarowania terenów zieleni oraz pogłębienie wiedzy specjalistycznej z zakresu ogrodnictwa.

Pełny opis:

Zasady opracowania pracy przeglądowej w oparciu o zgromadzony materiał

Opracowanie projektu dotyczącego upraw warzywniczych i zielarskich, zakładania sadu i zagospodarowania terenów zieleni oraz pogłębienie wiedzy specjalistycznej z zakresu ogrodnictwa.

Literatura:

Weiner J. 2003. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa;

Pułło A. 2000. Prace magisterskie i licencjacie, wskazówki dla studentów. PWN Warszawa; i artykuły naukowe związane z tematem pracy dyplomowej.

Publikacje popularno-naukowe i naukowe oraz podręczniki z zakresu ogrodnictwa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student wie jak zredagować prace naukową o charakterze poglądowym

Rozróżnia wartość literatury z podziałem na naukową, popularno-naukową i popularną

Potrafi ocenić i dobrać pod względem merytorycznym

Potrafi wyszukiwać pozycje literatury w internecie i bibliotece w oparciu o katalogi i elektroniczne wyszukiwanie danych

Zna podstawowe zasady prawa autorskiego

O1-W05, O1-W18

W zakresie umiejętności

Potrafi opracować odpowiednio materiały źródłowe, stosując przypisy, odnośniki czy cytowania w tki sposób by nie popełnić plagiatu

Umie w sposób syntetyczny przedstawić opracowany materiał w formie multimedialnej

O1-U01, O1-U09

W zakresie kompetencji społecznych

Student umie określić priorytety i właściwie zaplanować pracę,

Potrafi poprawnie formułować treści w formie pisemnej i prezentacji multimedialnej tak żeby zainteresować słuchaczy

Posiada świadomość konieczności dokształcania się i samodoskonalenia w obranej dziedzinie

O1-K01, O1-K06

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 100%,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN KRĘŻEL
Prowadzący grup: EWELINA GUDAROWSKA, EUGENIUSZ KOŁOTA, KAROL WOLSKI, KATARZYNA WRÓBLEWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA
Prowadzący grup: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA, EWELINA GUDAROWSKA, KAROL WOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN KRĘŻEL
Prowadzący grup: PRZEMYSŁAW BĄBELEWSKI, EWELINA GUDAROWSKA, JAN KRĘŻEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN KRĘŻEL
Prowadzący grup: PRZEMYSŁAW BĄBELEWSKI, EWELINA GUDAROWSKA, JAN KRĘŻEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN KRĘŻEL
Prowadzący grup: EWELINA GUDAROWSKA, JAN KRĘŻEL, KATARZYNA WRÓBLEWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN KRĘŻEL
Prowadzący grup: PRZEMYSŁAW BĄBELEWSKI, EWELINA GUDAROWSKA, JAN KRĘŻEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA
Prowadzący grup: JAN KRĘŻEL, IRENEUSZ SOSNA, KATARZYNA WRÓBLEWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA ADAMCZEWSKA-SOWIŃSKA
Prowadzący grup: JAN KRĘŻEL, IRENEUSZ SOSNA, KATARZYNA WRÓBLEWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)