Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przechowalnictwo płodów ogrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POG-SI>PPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przechowalnictwo płodów ogrodniczych
Jednostka: KATEDRA OGRODNICTWA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Ogrodnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Warzywnictwo, Sadownictwo, Fizjologia roślin

Skrócony opis:

Fizjologiczne przemiany zachodzące w warzywach i owocach przed i w trakcie przechowywania. Warunki i metody przechowywania. Zasady budowy i eksploatacji nowoczesnych obiektów przechowalniczych.

Pełny opis:

Podział warzyw i owoców na grupy pod względem trwałości przechowalniczej. Procesy życiowe zachodzące w warzywach i owocach w trakcie przechowywania-oddychanie, transplantacja przemiany biochemiczne. Czynniki wpływające na trwałość przechowalniczą związane z jakością warzyw oraz owoców i warunkami przechowywania. Warunki i sposoby przechowywania warzyw i owoców z uwzględnieniem temperatury, wilgotności względnej powietrza, składu gazowego atmosfery. Higiena przechowywania. Nowoczesne systemy przechowywania warzyw i owoców. Przygotowanie warzyw i owoców do obrotu.

Literatura:

1. Adamicki F., Czerko Z. 2002. Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka. PWRiL Poznań. 2. Gajewski M. 2001. Przechowalnictwo warzyw. Wydawnictwo SGGW Warszawa. 3. Lange E., Ostrowski W. 1992. Przechowalnictwo owoców. PWRiL Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Student posiada umiejętności oceny przydatności uzyskanych w uprawie warzyw oraz owoców do ich krótkotrwałego i długotrwałego przechowywania. Zna warunki w jakich należy przechowywać poszczególne gatunki roślin oraz rodzaje pomieszczeń do przechowywania.

O1-W15, O1-W17

W zakresie umiejętności

Uzyskana wiedza pozwoli studentowi na wybór najbardziej efektywnych metod schładzania wstępnego, metody przechowywania oraz zastosowania optymalnych warunków przy krótkotrwałym i długotrwałym przechowywaniu warzyw i owoców

O1-U06, O1-U09, O1-U14

W zakresie kompetencji społecznych

Po zaliczeniu przedmiotu student będzie mógł być zatrudniony w sferze przechowalnictwa oraz dystrybucji warzyw i owoców na rynku hurtowym i detalicznym.

O1-K01, O1-K05, O1-K04

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie

ocena wykonanej prezentacji

Praca w zespołach aktywność na zajęciach

ocena z ćwiczeń 60%, ocena z wykładu 40 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: EUGENIUSZ KOŁOTA, JAN KRĘŻEL, MARIA LICZNAR-MAŁAŃCZUK, ADAM SZEWCZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN KRĘŻEL
Prowadzący grup: MARTA CZAPLICKA, JAN KRĘŻEL, MARIA LICZNAR-MAŁAŃCZUK, ADAM SZEWCZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN KRĘŻEL
Prowadzący grup: PIOTR CHOHURA, JAN KRĘŻEL, MARIA LICZNAR-MAŁAŃCZUK, ADAM SZEWCZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN KRĘŻEL
Prowadzący grup: PIOTR CHOHURA, JAN KRĘŻEL, MARIA LICZNAR-MAŁAŃCZUK, ADAM SZEWCZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN KRĘŻEL
Prowadzący grup: JAN KRĘŻEL, MARIA LICZNAR-MAŁAŃCZUK, ADAM SZEWCZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN KRĘŻEL
Prowadzący grup: JAN KRĘŻEL, MARIA LICZNAR-MAŁAŃCZUK, ADAM SZEWCZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANITA BIESIADA
Prowadzący grup: ANITA BIESIADA, MARIA LICZNAR-MAŁAŃCZUK, ADAM SZEWCZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)