Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Enologia i ampelografia -przegląd zagadnień uprawy winorośli i produkcji wima na świecie 7

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POG-SI>ENAMP7
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Enologia i ampelografia -przegląd zagadnień uprawy winorośli i produkcji wima na świecie 7
Jednostka: KATEDRA OGRODNICTWA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Ogrodnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

siódmy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje przegląd odmian winorośli, sposobów ich uprawy i rodzajów produkowanego wina w wybranych regionach winiarskich świata. Zajęcia podzielone są tematycznie na obszary uprawy winorośli na wybranych kontynentach, wraz z uwzględnieniem ich cecha charakterystycznych.

Pełny opis:

Winorośl - pozycja uprawy w kraju i na świecie. Główne regiony uprawy gatunku. Odmiany uprawiane w poszczególnych regionach świata - wymagania, cechy owoców i wina. Ampelografia - odmianoznawstwo odmian winorośli. Odmiany winorośli oraz charakterystyka owoców i wina produkowanych w poszczególnych regionach świata (Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja, Europa, pozostałe). Ekonomiczne aspekty uprawy winorośli na świecie. Aspekty społeczne i zdrowotne spożywania wina. Wpływ wina na zdrowie człowieka.

Literatura:

1. Myśliwiec R. Winorośl. Wydawnictwo Działkowiec, Warszawa 2007.

2. Myśliwiec R. Winorośl i wino. PWRiL, Warszawa 2002

3. Hugh J., Jancis R. Wielki atlas świata win. Buchmann. 2011

Efekty uczenia się:

wiedza

Student nabywa wiedzę w zakresie fizjologii winorośli, obejmującą mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i adaptację do warunków środowiskowych

Student ma wiedzę z zakresu genetyki i zróżnicowania rodzaju Vitis

Student posiada szczegółowa wiedzę z zakresu technologii prowadzenia winnicy w różnych warunkach klimatycznych

OG_P6S_WG15

OG_PS6_KK01

OG_PS6_KO01

OG_PS6_KR01

OG_P6S_WG10

Student potrafi ocenić stanowisko pod uprawę winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych, wpływających na rozwój roślin

Potrafi identyfikować, i podać elementy charakterystyczne dla odmian przerobowych winorośli

OG_P6S_UW06

OG-P6S_UK01

Komptencje spłeczne

Student ma świadomość ważności podnoszenia swojej wiedzy i dokształcania się w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie.

Student ma świadomość znaczeni społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję płodów ogrodniczych i ich zagospodarowania

Student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie uprawy winorośli i produkcji wina, a także odpowiedzialności za podejmowane decyzje

OG_PS6_KK01

OG_PS6_KO02

OG_PS6_KO03

Metody i kryteria oceniania:

ocena z zadania domowego 50% ocena z egzaminu 50%

kolokwia, zaliczenie

zadania domowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARTA CZAPLICKA
Prowadzący grup: MARTA CZAPLICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARTA CZAPLICKA
Prowadzący grup: MARTA CZAPLICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARTA CZAPLICKA
Prowadzący grup: MARTA CZAPLICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)