Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia i ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POG-SI>0551.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia i ochrona środowiska
Jednostka: INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grupy: Przedmioty 2 sem. - ogrodnictwo st. I-go stopnia (inż)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Ogrodnictwo

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki/praktyczny

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

drugi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DĘBICKA, MIROSŁAWA PIETRYKA
Prowadzący grup: MAGDALENA DĘBICKA, MIROSŁAWA PIETRYKA
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/c28023b7-d540-4afe-945c-1740e5a3a387.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DĘBICKA
Prowadzący grup: MAGDALENA DĘBICKA, MIROSŁAWA PIETRYKA
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/93d4e7c1-97a9-4fda-b0f1-2cd6e071e552.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DĘBICKA
Prowadzący grup: MAGDALENA DĘBICKA, MIROSŁAWA PIETRYKA
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/08df715f-718b-4a35-8a96-3a62d83dbdb5.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DĘBICKA, MIROSŁAWA PIETRYKA
Prowadzący grup: MAGDALENA DĘBICKA, MIROSŁAWA PIETRYKA
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/907e06e4-5cf8-46e5-9a35-07bea28133aa.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA DĘBICKA, MIROSŁAWA PIETRYKA
Prowadzący grup: MIROSŁAWA PIETRYKA
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/a3b9b797-1227-4184-b588-8c91dc71332a.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)