Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PAG-SI>SEMINŻ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie
Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO
Grupy: Przedmioty 7 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Agrobiznes

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Basic subjects in engineering studies (carried out in semesters 1-6)

Skrócony opis:

Prezentacja wybranych problemów w świetle przeglądu literatury oraz przygotowanie do pisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Prezentacja wybranych problemów w świetle przeglądu literatury. Przygotowanie opracowania pisemnego na wybrany temat zgodnie z zasadami pisania tekstów naukowych. Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej. Tworzenie profesjonalnej prezentacji dotyczącej wybranych zagadnień, Prezentacja wybranego problemu w formie wystąpienia ustnego, prowadzenie dyskusji.

Literatura:

1. Literatura zależna od referowanego tematu oraz tematu pracy inżynierskiej

2. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. PWN, Warszawa, 2005

3. Lindsay D. Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wyd. PWr. 1995.

4. Rozpondek M. Poradnik dyplomanta i absolwenta. Wyd. PŚl, Gliwice, 2003.

5. Wójcik K. Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską. Wyd. Placet, Warszawa, 2005.

6. Stuart C. Sztuka przemawiania i prezentacji, Książka i Wiedza, 2002.

7. Gallo C. Steve Jobs. Sztuka prezentacji, Wyd. Znak, Kraków, 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna zasady ochrony własności intelektualnej AG_P6S_WK01

Posiada specjalistyczną dotyczącą sposobu prezentacji wybranych problemów inżynierskich oraz sposobu rozwiązywania wybranych zadań AG_P6S_WK03, AG_P6S_WK02

/zaliczenie

Umiejętności

Potrafi wyszukiwać najważniejsze pozycje piśmiennictwa krajowego i zagranicznego dotyczącego wybranej problematyki i przygotowywać opracowanie w oparciu o literaturę AG_P6S_UU01

Sporządza opracowanie pisemne dotyczące wybranego zagadnienia z zastosowaniem zasad pisania prac naukowych AG_P6S_UK04

Przygotowuje prezentację dotyczącą wybranej problematyki z wykorzystaniem technik multimedialnych AG_P6S_OK02

/Prezentacja ustna, zaliczenie sprawozdania

Kompetencje społeczne

Posługuje się racjonalnymi argumentami. AG_P6S_KK01

Rozumie potrzebę przystępnego przekazywania informacji oraz zrozumiałego formułowania opinii dotyczących prezentowanej problematyki AG_P6S_KK03

/Prezentacja ustania, sposób prowadzenia dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA KUTKOWSKA
Prowadzący grup: BARBARA KUTKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA KUTKOWSKA
Prowadzący grup: BARBARA KUTKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA KUTKOWSKA
Prowadzący grup: BARBARA KUTKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Skrócony opis:

Prezentacja wybranych problemów w świetle przeglądu literatury oraz przygotowanie do pisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Prezentacja wybranych problemów w świetle przeglądu literatury. Przygotowanie opracowania pisemnego na wybrany temat zgodnie z zasadami pisania tekstów naukowych. Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej. Tworzenie profesjonalnej prezentacji dotyczącej wybranych zagadnień, Prezentacja wybranego problemu w formie wystąpienia ustnego, prowadzenie dyskusji.

Literatura:

1. Literatura zależna od referowanego tematu oraz tematu pracy inżynierskiej

2. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. PWN, Warszawa, 2005

3. Lindsay D. Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wyd. PWr. 1995.

4. Rozpondek M. Poradnik dyplomanta i absolwenta. Wyd. PŚl, Gliwice, 2003.

5. Wójcik K. Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską. Wyd. Placet, Warszawa, 2005.

6. Stuart C. Sztuka przemawiania i prezentacji, Książka i Wiedza, 2002.

7. Gallo C. Steve Jobs. Sztuka prezentacji, Wyd. Znak, Kraków, 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA KUTKOWSKA
Prowadzący grup: BARBARA KUTKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA KUTKOWSKA
Prowadzący grup: BARBARA KUTKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA KUTKOWSKA
Prowadzący grup: BARBARA KUTKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA KUTKOWSKA
Prowadzący grup: BARBARA KUTKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)