Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozyskiwanie funduszy UE na inwestycje w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PAG-SI>FPOZFUNUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie funduszy UE na inwestycje w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Agrobiznes

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Podstawy ekonomii, Podstawy prawa rolnego, Rynki rolne

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu pozwala na nabycie umiejętności oceny potrzeb inwestycyjnych gospodarstw rolnych. Ponadto umożliwia przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania środków UE na inwestycje w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Pełny opis:

Programy i fundusze UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich w perspektywie 2014-2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, analiza dokumentacji aplikacyjnej, Sporządzanie wniosków aplikacyjnych, Rozliczanie operacji

Literatura:

Compulsory

Materiały i opracowania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiały i opracowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Prawodawstwo Unii Europejskiej

Prawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej

Efekty uczenia się:

Wiedza

nabył wiedzę z zakresu procedur ubiegania się o środki pomocowe dla rozwoju rolnictwa AG_P6S_WK03/pisemne sprawdziany wiedzy

Umiejętności

opracowuje wnioski w zakresie pozyskiwania środków finansowych dla rolnictwa i wsi AG_P6S_UW01, AG_P6S_UW03/projekt w postaci przygotowania dokumentów aplikacyjnych

Kompetencje społeczne

przewiduje skutki i ryzyko planowanych działań inwestycyjnych AG_P6S_KO03/dyskusja na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 70%, ocena z wykładu 30 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: TOMASZ SZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SZUK
Prowadzący grup: TOMASZ SZUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)