Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo i konsulting w agrobiznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PAG-SI>FDORWAGRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo i konsulting w agrobiznesie
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Agrobiznes

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

wiedza ogólna

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w problematykę doradztwa w agrobiznesie, postępu i innowatyki, osobowości klientów doradztwa i doradców, świadczenia usług doradczych.

Pełny opis:

Funkcjonowanie doradztwa Charakterystyka i znaczenie doradztwa w agrobiznesie. - pojęcie, funkcje, typy, potrzeby doradcze podstawą programu pracy doradczej, wdrażanie innowacji, sylwetki klientów doradztwa i doradców, metodyka oddziaływań doradczych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kujawiński W.: Działalność kształceniowa publicznych rolniczych organizacji doradczych. CDR w Brwinowie. Poznań. 2013

Ryznar J.: Metody w szkoleniach doradztwa rolniczego. Wyd. AR Wrocław. 1998.

Van den Ban A.W., Hawkins H.S.: Doradztwo rolnicze. Wyd. Małopolskie Stow. Doradz. Rolniczego. Kraków. 1997.Literatura

Wawrzyniak B. M. Doradztwo w agrobiznesie. WSH-E we Włocławku. 2000.

Literatura uzupełniająca:

Kania J.: Doradztwo rolnicze wobec wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Zag. Doradz. Rolniczego. 2’11 (64). 2011. 5-23.

Kujawiński W.: Doradztwo rolnicze w zarysie. CDRiEwR w Poznaniu. Poznań. 1996.

Ryznar J.: Doradztwo rolnicze w zarysie. Wyd. AR we Wrocławiu. Wrocław. 1995.

Ryznar J.: Zestaw ćwiczeń z doradztwa rolniczego. Wyd. AR we Wrocławiu. Wrocław. 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania doradztwa w agrobiznesie AG_P6S_WK03/Sprawdzian/test z treści wykładów

Umiejętności

Student identyfikuje, analizuje i znajduje rozwiązania potrzeb doradczych. AG_P6S_UW01

Potrafi pozyskać informacje, zastosować wybrane metody i środki pracy doradcze do rozwiązywania problemów doradczych. AG_P6S_UK02, AG_P6S_UW07

/Zadania na ćwiczeniach (referaty, wybrane narzędzia pracy doradczej

Kompetencje społeczne

Student współpracuje z klientami doradztwa rekomendując im rozwiązania ich problemów. AG_P6S_KK01

/Ocena aktywności indywidualnej i zespołowej - dyskusje, referaty, narzędzia pracy doradczej

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ocena z: testu zaliczeniowego, zadań indywidualnych i grupowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JULIAN KALINOWSKI
Prowadzący grup: JULIAN KALINOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK STACHOWIAK
Prowadzący grup: MAREK STACHOWIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)