Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CROSS-CULTURAL MANAGEMENT

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PAG-SE>CROSSCMAN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: CROSS-CULTURAL MANAGEMENT
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Agrobiznes

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

piąty

Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania i marketingu

Osoba do konaktu:

Magdalena Raftowicz

magdalena.raftowicz@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania międzykulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu różnych kultur na zachowania w biznesie. Podczas kursu studenci będą mieli możliwość poznania różnych typów negocjacji biznesowych, kulturowych zróżnicowań procesów motywacyjnych oraz strategii marketingowych w otoczeniu wielokulturowym.

Pełny opis:

Procesy globalizacyjne i ich kulturowe konsekwencje; Kultury świata biznesu; Różnice kulturowe a zachowania w biznesie; Proces komunikacji w otoczeniu wielokulturowym; Marketing wielokulturowy; Negocjacje międzykulturowe; Etyka w zarządzaniu międzykulturowym.

Literatura:

R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000.

Zarządzanie międzykulturowe pod red. B. Glinki i A. Jelonka, Wyd. UJ, Kraków 2010,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna funkcje zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz zasady logistyki i komunikowania w funkcjonowaniu agrobiznesu.

Umiejętności

Potrafi wykorzystać informacje rynkowe do planowania i podejmowania decyzji w działalnościach gospodarczych w agrobiznesie.

Kompetencje społeczne

Rozumie rolę doradztwa zawodowego i konieczność uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA RAFTOWICZ
Prowadzący grup: MAGDALENA RAFTOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA RAFTOWICZ
Prowadzący grup: MAGDALENA RAFTOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA RAFTOWICZ
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to familiarize students with the basic knowledge of cross-cultural management, especially with the impact of cultural differences on business communication. During the course students will be able to learn about the different types of business negotiations, cultural diversity of motivational processes and marketing strategies in a multicultural environment.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Globalization processes and their impact on the culture; Business culture; Cultural differences and behavior in business; The process of communication in a multicultural environment; Multicultural marketing; Intercultural negotiations; Ethics in intercultural management.

Literatura:

R. Gesteland, Cross-cultural Business Behavior, Comenhagen Business School Press, 1999.

Zarządzanie międzykulturowe pod red. B. Glinki i A. Jelonka, Wyd. UJ, Kraków 2010,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA RAFTOWICZ
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to familiarize students with the basic knowledge of cross-cultural management, especially with the impact of cultural differences on business communication. During the course students will be able to learn about the different types of business negotiations, cultural diversity of motivational processes and marketing strategies in a multicultural environment.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Globalization processes and their impact on the culture; Business culture; Cultural differences and behavior in business; The process of communication in a multicultural environment; Multicultural marketing; Intercultural negotiations; Ethics in intercultural management.

Literatura:

R. Gesteland, Cross-cultural Business Behavior, Comenhagen Business School Press, 1999.

Zarządzanie międzykulturowe pod red. B. Glinki i A. Jelonka, Wyd. UJ, Kraków 2010,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA RAFTOWICZ
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to familiarize students with the basic knowledge of cross-cultural management, especially with the impact of cultural differences on business communication. During the course students will be able to learn about the different types of business negotiations, cultural diversity of motivational processes and marketing strategies in a multicultural environment.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Globalization processes and their impact on the culture; Business culture; Cultural differences and behavior in business; The process of communication in a multicultural environment; Multicultural marketing; Intercultural negotiations; Ethics in intercultural management.

Literatura:

R. Gesteland, Cross-cultural Business Behavior, Comenhagen Business School Press, 1999.

Zarządzanie międzykulturowe pod red. B. Glinki i A. Jelonka, Wyd. UJ, Kraków 2010,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA RAFTOWICZ
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to familiarize students with the basic knowledge of cross-cultural management, especially with the impact of cultural differences on business communication. During the course students will be able to learn about the different types of business negotiations, cultural diversity of motivational processes and marketing strategies in a multicultural environment.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Globalization processes and their impact on the culture; Business culture; Cultural differences and behavior in business; The process of communication in a multicultural environment; Multicultural marketing; Intercultural negotiations; Ethics in intercultural management.

Literatura:

R. Gesteland, Cross-cultural Business Behavior, Comenhagen Business School Press, 1999.

Zarządzanie międzykulturowe pod red. B. Glinki i A. Jelonka, Wyd. UJ, Kraków 2010,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)