Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody statystyczne w zarządzaniu jakością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZJ-SI>MetStatwZJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody statystyczne w zarządzaniu jakością
Jednostka: KATEDRA TECHNOLOGII FERMENTACJI I ZBÓŻ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

matematyka, statystyka

Skrócony opis:

W trakcie wykładów przedstawione zostaną podstawowe jak i zaawansowane metody statystyczne wykorzystywane w zarzadzaniu jakością.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia związane z wykorzystaniem statystyki w zarzadzaniu jakością. Podstawowe metody statystyczne w zarządzaniu jakością. Pojęcie i ocena procesu. Kontrola odbiorcza.

Literatura:

- obowazkowa:

1. Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością. Myszewski J.M. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, 2005.

- uzupełniająca:

-

Efekty uczenia się:

po ukończeniu kusru student:

w zakresie wiedzy:

- posiada wiedzę niezbędną do statystycznego opisu zbioru danych, zna metody statystyczne umożliwiające efektywne zarządzanie jakością procesów wytwarzania/sprawdzian pisemny/NZ_P6S_WG08;

w zakresie umiejętności:

- Student dobiera właściwe procedury statystyczne, prezentuje graficznie wyniki badań, interpretuje wyniki uzyskane z obliczeń statystycznych/sprawdzian pisemny/sprawdzian pisemny/NZ_P6S _UW10;

w zakresie kompetencji społecznych:

- Student ma świadomość wpływu czynników niepożądanych na przebieg procesów, dba o właściwą kontrolę procesu w celu uzyskania produktu o dobrej jakości/Sprawdzian pisemny/NZ_P6S_KK01;

Metody i kryteria oceniania:

Wynik egzaminu pisemnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZYGMUNT GIL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZYGMUNT GIL
Prowadzący grup: ZYGMUNT GIL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZYGMUNT GIL
Prowadzący grup: ZYGMUNT GIL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)