Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dodatki do żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZJ-SI>Dodatki
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dodatki do żywności
Jednostka: KATEDRA ROZWOJU FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

chemia nieorganiczna i organiczna, biochemia, chemia żywności, ogólna technologia żywności

Skrócony opis:

Regulacje prawne stosowania dodatków. Klasyfikacja i charakterystyka substancji dodawanych do żywności Technologie stosowania substancji dodatkowych w przetwórstwie żywności

Pełny opis:

Ustawodawstwo regulujące stosowanie substancji utrwalających i dodatków funkcjonalnych. Klasyfikacja i charakterystyka substancji: konserwujących, stabilizujących, emulgujących, zagęszczających, klarujących, smakowych i aromatyzujących, barwiących, przeciwutleniających, preparatów białkowych, kultur startowych i preparatów enzymatycznych. Technologie stosowania substancji dodatkowych w przetwórstwie żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Literatura:

obowiązkowa:

1. Branen A. L., Davidson P. M., Salminen S., Deker M.: Food additives, NewYork, Basel 1990;

2. Smith B.: Food additives, Codex alimentarius, Abriged Version, FAO/WHO, Rome 1990;

3. Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K., Czapski J., Kamiński E., Pluta A.: Substancje dodatkowe i składniki funkcjonalne żywności. Agro and Food Technology 1997;

4. Sikorski Z.E.: Chemia żywności. Skład, przemiany i właściwości żywności, WNT 2000;

uzupełniająca:

-

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu zagrożenia pochodzenia chemicznego, biologicznego i fizycznego podczas wytwarzania, przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych, oceniając ich wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności/wyniki ocen uzyskanych z testu/NZ_P6S_WG06;

- w zaawansowanym stopniu zagadnienia prawne i społeczne związane z kierunkiem zarządzanie jakością i analiza żywności/wyniki ocen uzyskanych z testu/NZ_P6S _WK11;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi regułami (prawnymi, zawodowymi) w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu zarządzania jakością i analizy żywności/wyniki ocen uzyskanych z testu/NZ_P6S _UW02;

- wskazywać odpowiednie metody, techniki i technologie stosowane w produkcji i utrwalaniu żywności/wyniki ocen uzyskanych z testu/NZ_P6S _UW05;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- ponoszenia odpowiedzialności zawodowej i społecznej w zakresie kształtowania jakości żywności, rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych oraz - dbałości o środowisko naturalne, bezpieczeństwo i zdrowie człowieka/wyniki ocen uzyskanych z testu/NZ_P6S _KO02;

wykazania aktywnej postawy w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności/wyniki ocen uzyskanych z testu/NZ_P6S _KO03;

Metody i kryteria oceniania:

ocena z zaliczenia testu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ JARMOLUK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ JARMOLUK
Prowadzący grup: ANDRZEJ JARMOLUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ JARMOLUK
Prowadzący grup: ANDRZEJ JARMOLUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ JARMOLUK
Prowadzący grup: ANDRZEJ JARMOLUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ JARMOLUK
Prowadzący grup: ANDRZEJ JARMOLUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład e-learning, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ JARMOLUK
Prowadzący grup: ANDRZEJ JARMOLUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład e-learning - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)