Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia węglowodanów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NTŻ-SI>Twegl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia węglowodanów
Jednostka: KATEDRA TECHNOLOGII ROLNEJ I PRZECHOWALNICTWA
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

biochemia, mikrobiologia, maszynoznawstwo przemysłu spożywczego, ogólna technologia żywności

Skrócony opis:

Program wykładów obejmuje zagadnienia dotyczące surowców przetwarzanych w cukrowni i krochmalni, ich znaczenia gospodarczego w Polsce i na świecie, technologii cukrownictwa i krochmalnictwa, produkcji spożywczych przetworów ziemniaczanych oraz podstawowych właściwości, zastosowania i modyfikacji skrobi. Na ćwiczeniach laboratoryjnych studenci poznają podstawowe procesy jednostkowe zachodzące w cukrowni i krochmalni, metody oznaczeń jakości buraka cukrowego i ziemniaków oraz ich przetworów, a także właściwości skrobi.

Pełny opis:

Produkcja buraka cukrowego i cukru w Polsce i na świecie, znaczenie gospodarcze uprawy buraka. Wartość technologiczna buraka cukrowego, technologia produkcji cukru, jakość cukru, zagospodarowanie produktów ubocznych cukrowni. Historia, rozwój, lokalizacja i znaczenie gospodarcze uprawy ziemniaka w Polsce i na świecie. Skład chemiczny i kierunki zużytkowania ziemniaka, jego wartość żywieniowa i cechy jakościowe ziemniaka konsumpcyjnego. Wymagania surowcowe i jakość ziemniaka na przetwory spożywcze, technologia wyrobów spożywczych z ziemniaka. Ziemniak jako surowiec krochmalniczy, technologia krochmalnictwa, zużytkowanie produktów ubocznych krochmalni. Produkcja skrobi pszennej. Podstawowe właściwości skrobi, kierunki jej przetwarzania i wykorzystania, metody modyfikacji.

Literatura:

Technologia przetwórstwa węglowodanów. Red. Pałasiński M., Wyd. Naukowe „Akapit”, Kraków 1999. Potato science and technology. Lisińska G., Leszczyński W., London, New York 1989. Poradnik inżyniera. Cukrownictwo. Dobrzycki J., WNT, Warszawa 1988. Cukrownictwo. Nikiel S., WSiP, Warszawa 1996. Ćwiczenia z technologii przetwórstwa węglowodanów. Lisińska G., Leszczyński W., Golachowski A., Regiec P., Pęksa A., Kita A., Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław 2002. Czasopisma: Gazeta Cukrownicza, Przemysł Spożywczy, Starch, American Journal of Potato Research

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W zakresie wiedzy

właściwości ziemniaka i buraka cukrowego, jako surowców przemysłowych oraz skrobi, produktów ziemniaczanych i cukru, a także przemiany fizyko-chemiczne i biochemiczne zachodzące podczas przechowywania tych surowców i produktów/ wypowiedź ustna, kartkówki, egzamin/ NT_P6S_WG03, NT_P6S_WG11

technologię otrzymywania skrobi i wytwarzania różnych produktów ziemniaczanych oraz technologię cukrownictwa, w stopniu zaawansowanym przemiany fizyko-chemiczne i biochemiczne zachodzące podczas wytwarzania skrobi, produktów ziemniaczanych i cukru/ wypowiedź ustna, kartkówki, egzamin/ NT_P6S_WG07, NT_P6S_WG11

zasadę działania urządzeń stosowanych w krochmalni, cukrowni i zakładach przetwórstwa ziemniaka/ wypowiedź ustna, kartkówki, egzamin/ NT_P6S_WG06

W zakresie umiejętności:

przeprowadzać procesy modyfikacji i hydrolizy skrobi, otrzymywać produkty smażone z ziemniaka, odpowiednio zinterpretować procesy zachodzące podczas przetwarzania skrobi i ziemniaka/ ocena poprawności przeprowadzonych analiz, ocena sprawozdań z ćwiczeń, obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NT_P6S_UW01, NT_P6S_UW03

przy użyciu odpowiednich urządzeń pomiarowych stosować odpowiednie metody analizy składu chemicznego i właściwości ziemniaka, buraka cukrowego i melasu, oceniać jakość produktów ziemniaczanych/ ocena poprawności przeprowadzonych analiz, ocena sprawozdań z ćwiczeń, obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NT_P6S_UW02

właściwie posługiwać się terminologią z zakresu przetwórstwa ziemniaka i buraka cukrowego/ ocena poprawności przeprowadzonych analiz, ocena sprawozdań z ćwiczeń, obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NT_P6S_UK13

pracować indywidualnie i zespołowo/ Obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NT_P6S_UO15

W zakresie kompetencji społecznych:

krytycznej oceny swojej wiedzy z zakresu przetwórstwa ziemniaka i buraka cukrowego/ obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NT_P6S_KK01

wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych z przetwórstwem ziemnika i buraka cukrowego/ obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NT_P6S_KO02

Metody i kryteria oceniania:

średnia arytmetyczna z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WIOLETTA DROŻDŻ
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: WIOLETTA DROŻDŻ
Prowadzący grup: HANNA BORUCZKOWSKA, WIOLETTA DROŻDŻ, ARTUR GRYSZKIN, ANNA PĘKSA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: WIOLETTA DROŻDŻ
Prowadzący grup: HANNA BORUCZKOWSKA, WIOLETTA DROŻDŻ, ARTUR GRYSZKIN, ANNA PĘKSA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WIOLETTA DROŻDŻ
Prowadzący grup: HANNA BORUCZKOWSKA, WIOLETTA DROŻDŻ, ANNA PĘKSA, BARTOSZ RASZEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WIOLETTA DROŻDŻ
Prowadzący grup: HANNA BORUCZKOWSKA, WIOLETTA DROŻDŻ, ANNA PĘKSA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WIOLETTA DROŻDŻ
Prowadzący grup: HANNA BORUCZKOWSKA, WIOLETTA DROŻDŻ, ELŻBIETA RYTEL, AGNIESZKA TAJNER-CZOPEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WIOLETTA DROŻDŻ
Prowadzący grup: HANNA BORUCZKOWSKA, WIOLETTA DROŻDŻ, ANNA PĘKSA, TOMASZ ZIĘBA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)