Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NTŻ-SI>SInżTO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie
Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

technologie specjalizacyjne

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu towaroznawstwa artykułów spożywczych.

Pełny opis:

Treści przedmiotu odnoszą się do tematyki prac dyplomowych studentów.

Literatura:

Czasopisma branżowe w języku polskim i obcym. Normy ISO, Rozporządzenia Ministra, akty prawne z zakresu prawa żywnościowego;

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W zakresie wiedzy

typowe technologie procesów otrzymywania różnych produktów żywnościowych/ Ocena przygotowania prezentacji części literaturowej dotyczącej pracy dyplomowej/ NT_P6S¬_WG07

metody rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka uwzględniając zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego/ Ocena przygotowania prezentacji części literaturowej dotyczącej pracy dyplomowej/ NT_P6S¬_WG08, NT_P6S¬_WG12, NT_P6S¬_WG13, NT_P6S_WK17

organizację oraz uwarunkowania prawne i ekonomiczne przedsiębiorstw z branży spożywczej/ Ocena przygotowania prezentacji części literaturowej dotyczącej pracy dyplomowej/ NT_P6S-_WK15, NT_P6S¬_WK16

W zakresie umiejętności:

wyszukiwać i zrozumieć informacje pochodzące z różnych źródeł celem rozwiązania założeń swojej pracy dyplomowej/ sposób przygotowania prezentacji części literaturowej dotyczącej pracy dyplomowej; ocena opracowania założeń pracy inżynierskiej; sposób prezentacji/ NT_P6S¬_UW01, NT_P6S¬_UW03

analizować, projektować proste procesy technologiczne związane z produkcją żywności z wykorzystaniem wiedzy o zasadach żywienia człowieka/ sposób przygotowania prezentacji części literaturowej dotyczącej pracy dyplomowej; ocena opracowania założeń pracy inżynierskiej; sposób prezentacji/ NT_P6S¬_UW05, NT_P6S¬_UW07, NT_P6S¬_UW11

samodzielnie opracować zagadnienie projektowe wykorzystując dostępne dane literaturowe z poszanowaniem praw autorskich oraz zaprezentować je publicznie/ sposób przygotowania prezentacji części literaturowej dotyczącej pracy dyplomowej; ocena opracowania założeń pracy inżynierskiej; sposób prezentacji/ NT_P6S¬_UK12

W zakresie kompetencji społecznych:

krytycznej oceny własnej wiedzy i aktualizowania wiedzy o nowe osiągnięcia z dziedziny technologii żywności i żywienia człowieka/ Ocena udziału w dyskusji/ NT_P6S_KK01, NT_P6S¬_KK03

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy/ Ocena udziału w dyskusji/ NT_P6S_KO02

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania prezentacji 50%, ocena wystąpienia 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: JÓZEF BŁAŻEWICZ, JOANNA KAWA-RYGIELSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: JÓZEF BŁAŻEWICZ, ZYGMUNT GIL, ALICJA KUCHARSKA, ANNA PĘKSA, TADEUSZ SZMAŃKO
Prowadzący grup: JÓZEF BŁAŻEWICZ, ANNA CZUBASZEK, ZYGMUNT GIL, ALICJA KUCHARSKA, ANNA PĘKSA, TADEUSZ SZMAŃKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JÓZEF BŁAŻEWICZ, JÓZEFA CHRZANOWSKA, ZYGMUNT GIL, ANNA PĘKSA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA
Prowadzący grup: JÓZEF BŁAŻEWICZ, JÓZEFA CHRZANOWSKA, ZYGMUNT GIL, JOANNA KAWA-RYGIELSKA, ANNA PĘKSA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA, AGNIESZKA TAJNER-CZOPEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JÓZEFA CHRZANOWSKA, JOANNA KAWA-RYGIELSKA, ANNA PĘKSA, ELŻBIETA RYTEL, ANETA WOJDYŁO
Prowadzący grup: JÓZEFA CHRZANOWSKA, ZYGMUNT GIL, JOANNA KAWA-RYGIELSKA, ANNA PĘKSA, ELŻBIETA RYTEL, ANETA WOJDYŁO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CZUBASZEK, MAŁGORZATA KAPELKO-ŻEBERSKA, ALICJA KUCHARSKA, MACIEJ OZIEMBŁOWSKI, ANNA PĘKSA
Prowadzący grup: ANNA CZUBASZEK, MAŁGORZATA KAPELKO-ŻEBERSKA, MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CZUBASZEK, JOANNA KAWA-RYGIELSKA, JOANNA KOLNIAK-OSTEK, MAŁGORZATA KORZENIOWSKA, ALICJA KUCHARSKA, MACIEJ OZIEMBŁOWSKI, ANNA PĘKSA, ELŻBIETA RYTEL
Prowadzący grup: ANNA CZUBASZEK, ZYGMUNT GIL, JOANNA KAWA-RYGIELSKA, ALICJA KUCHARSKA, MACIEJ OZIEMBŁOWSKI, ANNA PĘKSA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CZUBASZEK, ZYGMUNT GIL, JOANNA KOLNIAK-OSTEK, MACIEJ OZIEMBŁOWSKI, ELŻBIETA RYTEL, TOMASZ ZIĘBA
Prowadzący grup: ANNA CZUBASZEK, ZYGMUNT GIL, JOANNA KOLNIAK-OSTEK, MACIEJ OZIEMBŁOWSKI, ELŻBIETA RYTEL, TOMASZ ZIĘBA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)