Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przechowalnictwo owoców i warzyw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NTŻ-SI>PrzechOW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przechowalnictwo owoców i warzyw
Jednostka: KATEDRA TECHNOLOGII OWOCÓW, WARZYW I NUTRACEUTYKÓW ROŚLINNYCH
Grupy: Przedmioty 7 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

biochemia, chemia żywności, mikrobiologia ogólna i żywności, ogólna technologia żywności

Skrócony opis:

W ramach wykładu student zapoznaje się z biologicznymi, biochemicznymi i chemicznymi procesami zachodzącymi w czasie przechowywania owoców i warzyw w różnych warunkach. Student poznaje technologię przechowywania owoców, warzyw i żywności przetworzonej. Zna straty podczas przechowywania.

Pełny opis:

Procesy i zmiany jakościowe zachodzące w owocach i warzywach podczas przechowywania. Choroby przechowalnicze - zapobieganie i zwalczanie. Sposoby przechowywania owoców i warzyw. Metody zwiększania trwałości przechowalniczej owoców i warzyw. Przydatność owoców i warzyw do przechowywania w przechowalniach o zróżnicowanych możliwościach technicznych.

Literatura:

1. Horubała A., Podstawy przechowalnictwa żywności, PWN, Warszawa 1975.

2. Grzesiuk, Górecki, Wprowadzenie do przechowalnictwa, ART Olsztyn 1994.

3. Adamicki F., Czerko Z., Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka, PWRiL, Poznań 2002.

4. Lange E., Ostrowski W., Przechowalnictwo owoców, PWRiL, W-wa, 1992.

5. Publikacje dotyczące zagadnień związanych z przechowywaniem owoców i warzyw.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

procesy fizyko-chemiczne i biochemiczne zachodzące w owocach i warzywach podczas ich przechowywania w stopniu zaawansowanym /Egzamin/ NT_P7S_WG05

technologię przechowywania owoców i warzyw/Egzamin/ NT_P7S_WG06

przydatność surowców do przechowywania./Egzamin/ NT_P7S_WG05

W zakresie umiejętności

samodzielnie opracować technologię przechowywania owoców i warzyw w zależności od kierunku ich zagospodarowania./

Egzamin/ NT_P7S_UW03

dobrać fizyczne oraz chemiczne metody przedłużania trwałości przechowalniczej./ Egzamin/ NT_P7S_UW05

W zakresie kompetencji społecznych

zrozumienia potrzeby przechowywania surowców roślinnych./Egzamin/ NT_P7S_KK01

Jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania./Egzamin/ NT_P7S_KO03

Metody i kryteria oceniania:

ocena z wykładu 100 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALICJA KUCHARSKA
Prowadzący grup: ALICJA KUCHARSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: ALICJA KUCHARSKA
Prowadzący grup: ALICJA KUCHARSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALICJA KUCHARSKA
Prowadzący grup: ALICJA KUCHARSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALICJA KUCHARSKA
Prowadzący grup: ALICJA KUCHARSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALICJA KUCHARSKA
Prowadzący grup: ALICJA KUCHARSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)