Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanizacja i podstawy automatyzacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NTŻ-SI>MechiPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i podstawy automatyzacji
Jednostka: INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Podstawy matematyki i fizyki

Skrócony opis:

Podstawy automatyki, . Zasady regulacji wielkości fizycznych. Analogowe i cyfrowe regulatory laboratoryjne i przemysłowe. Elementy i układy automatyki zabezpieczeniowej. Robotyka, mechatronika. Zastosowanie układów sterowania i regulacji automatycznej w technologii żywności.

Pełny opis:

Opis matematyczny obiektów i układów automatyki. Zasady kodowania i przesyłania sygnałów. Komputerowe sterowanie pomiarem. Czujniki, przetworniki, mierniki i rejestratory wielkości fizycznych. Zasady regulacji wielkości fizycznych. Analogowe i cyfrowe regulatory laboratoryjne i przemysłowe. Elementy i układy automatyki zabezpieczeniowej. Robotyka, mechatronika. Zastosowanie układów sterowania i regulacji automatycznej w technologii żywności.

Literatura:

Bubnicki Z. 2005 Teoria i algorytmy sterowania WN PWN Warszawa

Dębowski A. 2008: Automatyka. Podstawy teorii WNT

Głocki W. 2008 Układy cyfrowe WSiP

Grzybek A., Grzybek S. 2009 Urządzenia i systemy mechatroniczne – cz 1 i 2 Rea

Kostro J. 2007: Elementy , urządzenia i układy automatyki WSiP

Piotrowski J. 2009: Pomiary. Czujniki pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego WNT

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

Ma elementarną wiedzę w zakresie elementów, układów i systemów automatycznej regulacji stosowanych w technologii żywności. Posiada wiedzę umożliwiającą samodzielny dobór typowej aparatury automatycznej regulacji oraz orientuje się w zakresie istniejących na rynku rozwiązań technicznych.

W zakresie umiejętności

Opanowany zakres wiadomości z dziedziny automatyki umożliwia zrozumienie tekstów technicznych i schematów z tego zakresu oraz prowadzenie uzgodnień technicznych ze specjalistami automatykami

Posiada praktyczne umiejętności umożliwiające samodzielny dobór typowej aparatury pomiarowej oraz automatycznej regulacji

Potrafi pod nadzorem wykonać proste zadania badawcze i projektowe

W zakresie kompetencji społecznych

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się wynikającą z szybkiego postępu techniki i technologii w zakresie technik pomiarowych i sterowania

potrafi pracować w małym zespole laboratoryjnym oraz kierować nim ponosząc odpowiedzialność za realizacje postawionego zadania

Metody i kryteria oceniania:

grade obtained at classes (50%) + grade obtained at lectures (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DETA ŁUCZYCKA
Prowadzący grup: DETA ŁUCZYCKA, KONRAD OŻDŻYŃSKI, KATARZYNA PENTOŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: DETA ŁUCZYCKA
Prowadzący grup: DETA ŁUCZYCKA, KATARZYNA PENTOŚ, WIESŁAW TOMASZEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PENTOŚ
Prowadzący grup: KATARZYNA PENTOŚ, WIESŁAW TOMASZEWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PENTOŚ
Prowadzący grup: KATARZYNA PENTOŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PENTOŚ
Prowadzący grup: TOMASZ DŁUGOSZ, KATARZYNA PENTOŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PENTOŚ
Prowadzący grup: TOMASZ DŁUGOSZ, KATARZYNA PENTOŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)