Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NTŻ-SI>BiotŻyw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia żywności
Jednostka: KATEDRA BIOTECHNOLOGII I MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI
Grupy: Przedmioty 7 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

biologia, chemia, biochemia, mikrobiologia ogólna

Skrócony opis:

Program wykładów obejmuje podstawowe zagadnienia związane z wykorzystania drobnoustrojów przemysłowych, w tym wykorzystywanych w produkcji fermentowanej żywności. W treści wykładów zawarte są informacje dotyczące pozyskiwania, doskonalenia, przechowywania szczepów, opis biotechnologii wybranych dodatków konsumpcyjnych oraz opis sposobów prowadzenia procesów fermentacyjnych i funkcji drobnoustrojów w fermentowanej żywności.

Pełny opis:

Drobnoustroje przemysłowe: pozyskiwanie, doskonalenie i przechowalnictwo szczepów. Bioreaktory, techniki hodowlane i operacje jednostkowe w biotechnologiach przemysłowych. Zarys wybranych procesów biosyntezy dodatków konsumpcyjnych (aminokwasy, kwasy organiczne, polisacharydy, barwniki) i procesów enzymatycznej modyfikacji składników żywności. Mikrobiologiczne i technologiczne aspekty produkcji fermentowanej żywności. Biotechnologiczne zagospodarowanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego.

Literatura:

Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B., Rymowicz W., Robak M.: Mikrobiologia ogólna. Wyd. UP we Wrocławiu, 2008; Mikrobiologia żywności – teoria I ćwiczenia, Red. Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B., Wyd. UP, Wrocław, 2009; Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, Chmiel A., PWN 1998; Biotechnologia żywności, Red. Bednarski W., Reps A., WNT, Warszawa 2001;

Podstawy biotechnologii, Red. Ratledge C., Kristiansen B., PWN, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W zakresie wiedzy

podstawy procesów biotechnologicznych, potrafi opisać typowe technologie prowadzące do otrzymania różnych bioproduktów; potrafi wskazać biotechnologiczne metody utylizacji produktów odpadowych /Odpowiedź ustna Kolokwium, Egzamin/ NT_P6S_WG09

W zakresie umiejętności:

obsługiwać podstawową aparaturę stanowiącą wyposażenie laboratorium biotechnologicznego/ Odpowiedź ustna, Kolokwium, Obserwacja pracy na ćwiczeniach, Ocena dokładności wykonania analiz/ NT_P6S_UW02

potrafi ocenić produkt żywnościowy pod względem sensorycznym, fizykochemicznym, mikrobiologicznym i toksykologicznym/ Odpowiedź ustna, Kolokwium, Obserwacja pracy na ćwiczeniach, Ocena dokładności wykonania analiz/ NT_P6S_UW02

potrafi opracować wyniki analiz; przygotować i zreferować raport/ Odpowiedź ustna, Kolokwium, Obserwacja pracy na ćwiczeniach, Ocena dokładności wykonania analiz/ NT_P6S_UK12

W zakresie kompetencji społecznych:

krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności, ma świadomość postępu oraz zmian zachodzących w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka/ Obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NT_P6S_KK01

Metody i kryteria oceniania:

ocena z wykładu 100 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANITA RYWIŃSKA
Prowadzący grup: JOANNA CHMIELEWSKA, BARBARA FOSZCZYŃSKA, WITOLD PIETRZAK, MAŁGORZATA ROBAK, WALDEMAR RYMOWICZ, ANITA RYWIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: ANITA RYWIŃSKA
Prowadzący grup: JOANNA CHMIELEWSKA, BARBARA FOSZCZYŃSKA, WITOLD PIETRZAK, MAŁGORZATA ROBAK, WALDEMAR RYMOWICZ, ANITA RYWIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANITA RYWIŃSKA
Prowadzący grup: JOANNA CHMIELEWSKA, BARBARA FOSZCZYŃSKA, WITOLD PIETRZAK, MAŁGORZATA ROBAK, WALDEMAR RYMOWICZ, ANITA RYWIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANITA RYWIŃSKA
Prowadzący grup: JOANNA CHMIELEWSKA, BARBARA FOSZCZYŃSKA, JUSTYNA PASZKOT, MAŁGORZATA ROBAK, WALDEMAR RYMOWICZ, ANITA RYWIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANITA RYWIŃSKA
Prowadzący grup: KINGA ADAMENKO, ADAM GŁOWACKI, ANNA KANCELISTA, JUSTYNA PASZKOT, WALDEMAR RYMOWICZ, ANITA RYWIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LUDWIKA TOMASZEWSKA-HETMAN
Prowadzący grup: KINGA ADAMENKO, ADAM GŁOWACKI, ANNA KANCELISTA, JUSTYNA PASZKOT, WALDEMAR RYMOWICZ, LUDWIKA TOMASZEWSKA-HETMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA KAWA-RYGIELSKA, LUDWIKA TOMASZEWSKA-HETMAN
Prowadzący grup: KINGA ADAMENKO, ADAM GŁOWACKI, ANNA KANCELISTA, JUSTYNA PASZKOT, WALDEMAR RYMOWICZ, LUDWIKA TOMASZEWSKA-HETMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)