Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia ogólna i żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NTŻ-SI>1287.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia ogólna i żywności
Jednostka: KATEDRA BIOTECHNOLOGII I MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI
Grupy: Mikrobiologia ogólna i żywności
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

czwarty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR JUSZCZYK
Prowadzący grup: PIOTR JUSZCZYK, MARTA KUŹMIŃSKA-BAJOR, MAGDALENA RAKICKA-PUSTUŁKA, MAGDALENA WRÓBEL-KWIATKOWSKA
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/db815eb9-899a-48c3-aa89-17bc188855f3.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR JUSZCZYK
Prowadzący grup: PIOTR JUSZCZYK, MAGDALENA RAKICKA-PUSTUŁKA, MAGDALENA WRÓBEL-KWIATKOWSKA
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/be2bd53e-b6aa-4a2c-8025-2da0d5cb3c80.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR JUSZCZYK
Prowadzący grup: PIOTR JUSZCZYK, MAGDALENA WRÓBEL-KWIATKOWSKA
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/b800f16b-bd75-486e-8c26-2f84ca8055b1.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR JUSZCZYK
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/c95d7d78-b589-429f-a62f-89edf34fb177.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)