Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe III (B)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NBT-SM>2291.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe III (B)
Jednostka: KATEDRA CHEMII ŻYWNOŚCI I BIOKATALIZY
Grupy: Blok specjalizacyjny BIOTRANSFORMACJE
BLOKI SPECJALIZACYJNE
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Biotechnologia

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

trzeci

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MIROSŁAW ANIOŁ, ANNA GLISZCZYŃSKA
Prowadzący grup: MIROSŁAW ANIOŁ, ANNA GLISZCZYŃSKA
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/7941c31d-317a-4928-b402-71a62a75c05f.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA GLISZCZYŃSKA, EWA HUSZCZA
Prowadzący grup: ANNA GLISZCZYŃSKA, EWA HUSZCZA, ANTONI SZUMNY, TOMASZ TRONINA
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/0cdf2046-1757-4648-9bd5-b39408b876c8.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA HUSZCZA
Prowadzący grup: ANNA GLISZCZYŃSKA, EWA HUSZCZA
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/91d0edad-ef48-492a-b6b2-fd04df9afb4e.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium/Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA HUSZCZA
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/1753164e-4497-40fc-a1c3-094da661b4ab.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium/Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)