Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe II (B)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NBT-SM>2280.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe II (B)
Jednostka: KATEDRA CHEMII ŻYWNOŚCI I BIOKATALIZY
Grupy: Blok specjalizacyjny BIOTRANSFORMACJE
BLOKI SPECJALIZACYJNE
Przedmioty 2 sem. - Biotechnologia, st. II-ego stopnia (mgr)
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Biotechnologia

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

drugi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA HUSZCZA
Prowadzący grup: MIROSŁAW ANIOŁ, EWA HUSZCZA
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/02888689-12b4-4f7c-8271-f4a2fbc1be26.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA HUSZCZA
Prowadzący grup: ANNA GLISZCZYŃSKA, EWA HUSZCZA
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/f4b4103b-0716-40eb-adda-67d772d9c90d.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA HUSZCZA
Prowadzący grup: ANNA GLISZCZYŃSKA, EWA HUSZCZA
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/36d7968a-4770-4f5e-a52e-489b21c76b17.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium/Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA HUSZCZA
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/2f8f9b21-d2b8-47d1-a02f-99982b942b92.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium/Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)