Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NBT/BŻ-SI>SInż
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie
Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Biotechnologia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

operacje jednostkowe w biotechnologii, biotechnologie przemysłowe, procesy mechaniczne w inżynierii bioprocesowej/ procesy dyfuzyjno-cieplne w inżynierii bioprocesowej

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opracowanie i prezentacja aktualnego stanu wiedzy, założeń oraz projektu, będących tematem pracy inżynierskiej.

Pełny opis:

Treści kształcenia związane są z problematyką określoną tematami prac inżynierskich.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Czasopisma branżowe w języku polskim i obcym.

2. Patenty na wynalazki.

3. Normy ISO, PN.

4. Karty specyfikacyjne urządzeń.

Uzupełniająca:

1. Źródła internetowe dotyczące aparatury chemicznej i biotechnologicznej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

zna technologie wytwarzania wybranych produktów biotechnologicznych z użyciem różnych mikroorganizmów/ ocena przygotowania prezentacji oraz ocena wystąpienia/ NB_P6S_WG05;

zna podstawowe metody rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu biotechnologii w tym biotechnologii żywności/ ocena przygotowania prezentacji oraz ocena wystąpienia/ NB_P6S_WK13, NB_P6S_WG08;

zna podstawowe operacje jednostkowe oraz niezbędną aparaturę stosowaną w procesach biotechnologicznych/ ocena przygotowania prezentacji oraz ocena wystąpienia/ NB_P6S_WG07;

W zakresie umiejętności:

potrafi wyszukiwać i zrozumieć informacje pochodzące z różnych źródeł/ ocena przygotowania prezentacji oraz ocena wystąpienia/ NB_P6S_UW07;

potrafi analizować, projektować proste procesy technologiczne z wykorzystaniem materiału biologicznego/ ocena przygotowania prezentacji oraz ocena wystąpienia/ NB_P6S_UW01, NB_P6S_UW04, NB_P6S_UW08;

potrafi samodzielnie opracować zagadnienie projektowe wykorzystując dostępne dane literaturowe z poszanowaniem praw autorskich oraz zaprezentować je publicznie/ ocena przygotowania prezentacji oraz ocena wystąpienia/ NB_P6S_UK10, NB_P6S_UU13;

W zakresie kompetencji społecznych:

jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i uznania postępu wiedzy w zakresie technik i technologii biotechnologicznych oraz podnoszenia kompetencji zawodowych/ ocena udziału w dyskusji/ NB_P6S_KK01;

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy/ ocena udziału w dyskusji/ NB_P6S_KO05.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania prezentacji 25%, ocena wystąpienia 50%, udział w dyskusjach 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MIROSŁAW ANIOŁ, PAWEŁ PAWŁOWICZ, WALDEMAR RYMOWICZ, ANITA RYWIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ PAWŁOWICZ, MAŁGORZATA ROBAK, ANITA RYWIŃSKA
Prowadzący grup: PAWEŁ PAWŁOWICZ, MAŁGORZATA ROBAK, ANITA RYWIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ PAWŁOWICZ, MAŁGORZATA ROBAK, ANITA RYWIŃSKA
Prowadzący grup: PAWEŁ PAWŁOWICZ, MAŁGORZATA ROBAK, ANITA RYWIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ PAWŁOWICZ, WALDEMAR RYMOWICZ, ANITA RYWIŃSKA, BARBARA ŻAROWSKA
Prowadzący grup: ZBIGNIEW LAZAR, PAWEŁ PAWŁOWICZ, WALDEMAR RYMOWICZ, ANITA RYWIŃSKA, BARBARA ŻAROWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ PAWŁOWICZ, WALDEMAR RYMOWICZ, BARBARA ŻAROWSKA
Prowadzący grup: ZBIGNIEW LAZAR, PAWEŁ PAWŁOWICZ, WALDEMAR RYMOWICZ, BARBARA ŻAROWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ PAWŁOWICZ, BARBARA ŻAROWSKA
Prowadzący grup: PAWEŁ PAWŁOWICZ, BARBARA ŻAROWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ PAWŁOWICZ, BARBARA ŻAROWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)