Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca i egzamin inżynierski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NBT/BŻ-SI>PiEInż
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca i egzamin inżynierski
Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 15.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Biotechnologia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

operacje jednostkowe w biotechnologii, biotechnologie przemysłowe, operacje jednostkowe w przemysłach biotechnologicznych, procesy mechaniczne w inżynierii bioprocesowej/ procesy dyfuzyjno-cieplne w inżynierii bioprocesowej, aparatura przemysłów biotechnologicznych

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest realizacja i opracowania pracy inżynierskiej. Przedmiot zakończony jest egzaminem inżynierskim obejmującym zagadnienia związane z procesami biotechnologicznymi i aparaturą wykorzystywaną w tych procesach.

Pełny opis:

Treści kształcenia związane są z zagadnieniami dotyczącymi kompetencji inżynierskich w zakresie biotechnologii oraz tematyką prac inżynierskich

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Specjalistyczne pozycje literaturowe, z uwzględnieniem publikacji naukowych z zakresu realizowanej pracy dyplomowej.

2. Patenty na wynalazki.

3. Normy ISO, PN.

4. Karty specyfikacyjne urządzeń.

Uzupełniająca:

1. Źródła internetowe dotyczące aparatury chemicznej i biotechnologicznej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

zna typowe technologie procesów otrzymywania różnych produktów/ ocena przygotowanej i wygłoszonej prezentacji/ NB_P6S_WG05, NB_P6S_WG07;

zna metody rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu biotechnologii/ ocena przygotowanej i wygłoszonej prezentacji/ NB_P6S_WG07, NB_P6S_WG08;

zna organizację oraz uwarunkowania prawne i ekonomiczne przedsiębiorstw z branży biotechnologicznej/ ocena przygotowanej i wygłoszonej prezentacji/ NB_P6S_WK13, NB_P6S_WK15;

W zakresie umiejętności:

potrafi wyszukiwać i zrozumieć informacje pochodzące z różnych źródeł/ ocena przygotowanej i wygłoszonej prezentacji/ NB_P6S_UW07;

potrafi dobrać niezbędne urządzenia i operacje jednostkowe do przeprowadzenia określonego procesu biotechnologicznego/ ocena przygotowanej i wygłoszonej prezentacji/ NB_P6S_UW01, NB_P6S_UW01, NB_P6S_UW04, NB_P6S_UW08;

pod kierunkiem promotora potrafi formułować koncepcję procesu technologicznego praz opracować pracę dyplomową (inżynierską)/ ocena przygotowanej i wygłoszonej prezentacji/ NB_P6S_UK10, NB_P6S_UU13;

W zakresie kompetencji społecznych:

jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i aktualizowania wiedzy o nowe osiągnięcia z dziedziny biotechnologii/ ocena udziału w dyskusji/ NB_P6S_KK01;

jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy/ ocena udziału w dyskusji/ NB_P6S_KO05.

Metody i kryteria oceniania:

Praca dyplomowa 100%, egzamin 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA ŻAROWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA ŻAROWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA ŻAROWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA ŻAROWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA ŻAROWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA CHMIELEWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA CHMIELEWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA CHMIELEWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Praca dyplomowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)