Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka w inspekcji weterynaryjnej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-SJ>PraktyWet10
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka w inspekcji weterynaryjnej II
Jednostka: KATEDRA HIGIENY ŻYWNOŚCI I OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTA
Grupy: Przedmioty 10 sem. - weterynaria, st. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Bakteriologia i wirusologia weterynaryjna, parazytologia, anatomia patologiczna.

Skrócony opis:

Celem praktyki w zakładach przetwórczych jest zapoznania studentów z technologią przetwórstwa mięsa bądź innych produktów pochodzenia zwierzęcego, metodami pakowania, magazynowania i dystrybucji gotowego produktu, jak również zasad opracowywania systemów jakości zdrowotnej żywności i samokontroli prowadzonej w zakładach oraz dokumentowania działań z zakresu GMP/GHP, HACCP i szkoleń.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z procedurami przyjęcia i magazynowania surowca, technologią procesu przetwórczego oraz magazynowania i dystrybucji wyrobu gotowego. Poznaje zasady przyjęcia i magazynowania dodatków i opakowań, a następnie włączania ich w proces technologiczny. Poznaje zasady pobierania próbek do badań laboratoryjnych, jak również w przypadku gdy zakład posiada własne laboratorium wykonuje oznaczenia, których metodologię już ma opanowaną. Ocenia i interpretuje wyniki badań. Zapoznaje się z systemami jakości wdrożonymi w zakładzie, przede wszystkim z systemem HACCP. Identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności występujące w zakładzie, sprawdza monitoring punktów kontrolnych i krytycznych punktów kontrolnych. Jeśli ma możliwość tworzy instrukcje, czy procedury konieczne dla zakładu. Kontroluje działania z zakresu GMP/GHP gdyż praktyka obejmuje również zagadnienia dotyczące higieny i infrastruktury zakładu.

Literatura:

Brak.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- wskazuje aktualnie obowiązujące przepisy regulujące nadzór weterynaryjny nad zakładami przetwórstwa spożywczego`

- identyfikuje odchylenia od oczekiwanej jakości i bezpieczeństwa surowców i gotowej żywności pochodzenia zwierzęcego

- proponuje i planuje obowiązkowe badania laboratoryjne żywności pochodzenia zwierzęcego

- identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności występujące w procesie przetwórstwa żywności

W zakresie umiejętności:

- samodzielnie wykonuje monitoring punktów kontrolnych i krytycznych punktów kontrolnych

- szacuje i określa zagrożenia dla człowieka, jakie wynikają niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności

- tworzy instrukcje i procedury systemów zarządzania jakością dla zakładów spożywczych

W zakresie kompetencji społecznych:

- wdraża systemy zarządzania jakością w zakładach przemysłu spożywczego

- proponuje działania korygujące podejmowane dla utrzymania systemu zarządzania jakością

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne oraz kontrola dzienniczka praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA BANASZKIEWICZ
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SYLWIA BANASZKIEWICZ
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)