Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dietetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-SJ>Dietetyka
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dietetyka
Jednostka: KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ KONI, PSÓW I KOTÓW
Grupy: Przedmioty 8 sem. - weterynaria, st. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Anatomia, biochemia, fizjologia, patofizjologia, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami dietetyki weterynaryjnej i możliwością wykorzystania ich w praktyce. Podczas zajęć omawiany jest wpływ diety (poszczególnych substancji odżywczych) na wspomaganie terapii farmakologicznej określonych jednostek chorobowych.

Pełny opis:

Ogólne zasady żywienia zwierząt chorych (psa i kota) z wskazaniem roli podstawowych substancji odżywczych. Różne rodzaje diet. Diety w poszczególnych jednostkach chorobowych.

Literatura:

1. Hand. M.S. et al.: Small Animal Nutrition, 4th ed. Mark Morris Institute. Topeka. Kansas. 2000

2. Pibot P. et al.: Encyclopedia of Canine Clinical Nutrition. Aniwa SAS, Royal Canin. Paris. France. 2006

3. Pibot P. et al.: Encyclopedia of Feline Clinical Nutriton. Aniwa SAS, Royal Canin. Paris. France. 2008

4. Case L. et al.: Canine and Feline Nutrition. Mosby Elsevier. USA. 2011

5. Nutritional Research Council of the National Academies: Nutrient Requirements of Dogs and Cats. The National Academic Press. Washington D.C. 2006

6. Hoskins J.: Pediatria weterynaryjna. Elsevier Urban & Partner. Wrocław. 2007

7. Lecoindre P.: Canine and Feline Gastroenterology. Nestle Purina. Wolters Kluwer. France. 2010

8. Kompendium lekarza weterynarii i hodowcy: Psy rasowe. Rozdział: Żywienie psów z uwzględnieniem predyspozycji rasowych w kierunku niektórych jednostek chorobowych. M I Polska sp. z o.o. Warszawa. 2008 (autor: A. Kurosad)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- identyfikuje grupy produktów komercyjnych dla psów i kotów oraz diety weterynaryjne

- analizuje zapotrzebowanie na składniki odżywcze u psów i kotów zdrowych oraz w konkretnych jednostkach chorobowych

- wskazuje cechy charakterystyczne oraz zastosowanie diet weterynaryjnych

- opisuje profilaktyczną i leczniczą dietę przygotowaną sposobem domowym

- identyfikuje suplementy diety stosowane w profilaktyce i wspomaganiu leczenia wybranych chorób psów i kotów

W zakresie umiejętności:

- szacuje i określa niezbędne składniki diet leczniczych i profilaktycznych

- samodzielnie przeprowadza tok postępowania dietetycznego w przypadku konkretnej jednostki chorobowej

- określa niezbędne suplementy diety profilaktycznej i leczniczej

- wyznacza dawki pokarmowe diet domowych i komercyjnych zgodnych z aktualnym zapotrzebowaniem zwierzęcia

W zakresie kompetencji społecznych:

- określa postępowanie dietetyczne jako wspomaganie leczenia i profilaktyki chorób psów i kotów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena stanowi średnią ocen z ćwiczeń i wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA KUROSAD
Prowadzący grup: AGNIESZKA KUROSAD
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA KUROSAD
Prowadzący grup: AGNIESZKA KUROSAD
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA KUROSAD
Prowadzący grup: AGNIESZKA KUROSAD
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA KUROSAD
Prowadzący grup: PIOTR SŁAWUTA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR SŁAWUTA
Prowadzący grup: PIOTR SŁAWUTA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR SŁAWUTA
Prowadzący grup: PIOTR SŁAWUTA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR SŁAWUTA
Prowadzący grup: PIOTR SŁAWUTA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)