Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka obrazowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-SJ>DiagObr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka obrazowa
Jednostka: KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII
Grupy: Przedmioty 6 sem. - weterynaria, st. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Anatomia opisowa i topograficzna, histologia, anatomia patologiczna, biofizyka.

Skrócony opis:

Nauka fizycznych podstaw działania dostępnych w weterynarii metod obrazowania. Opanowanie zakresu wskazań do przeprowadzania badań radiologicznych w diagnostyce chorób małych i dużych zwierząt, w szczególności w diagnostyce chorób układu kostnego, chorób narządów, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicowej.

Pełny opis:

Promieniowanie RTG (definicja, odkrycie, właściwości, teoria obrazu RTG). Budowa aparatu RTG. Pozostałe metody obrazowania stosowane w medycynie weterynaryjnej (USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, rentgenotelewizja). Zasady bezpieczeństwa w pracowni diagnostyki obrazowej. Wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej. Przygotowanie pacjenta do badania. Metody wykonywania radiogramów. Analiza jakości i błędów obrazu RTG. Stosowanie środków kontrastowych. Obraz rentgenowski tkanek zwierzęcych. Podstawowe zmiany patologiczne w obrazie układu kostno-stawowego. Radiodiagnostyka chorób narządów klatki piersiowej. Radiodiagnostyka chorób narządów jamy brzusznej i miednicowej. Diagnostyka radiologiczna głowy oraz kręgosłupa. Podstawy ogólne ultrasonografii jamy brzusznej małych zwierząt.

Literatura:

1. Diagnostyka radiologiczna w weterynarii, D.E. Thrall, Elsevier, 2010

2. Diagnostyka radiologiczna i ultrasonograficzna psów i kotów, J.K. Kealy, H. McAllister, Elsevier, 2005

3. Atlas interpretacji obrazów radiograficznych anatomii psa i kota Coulson, N. Lewis, Galaktyka, 2002

4. Techniki badawcze w diagnostyce radiologicznej psów, J.P. Morgan, J. Doval, V. Samii, Galaktyka, 2008

5. Radiodiagnostyka weterynaryjna, W. Empel, PZWL, 1998

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- Wet_P7S_WG16 Zna w pogłębionym stopniu zasady postępowania diagnostycznego (z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej) i terapeutycznego

W zakresie umiejętności:

- Wet_P7S_UW08 stosuje aparaturę diagnostyczną, w tym radiograficzną, ultrasonograficzną i inną, zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa dla zwierząt i ludzi

W zakresie kompetencji społecznych:

- Wet_P7S_KR05 ma świadomość skutków podejmowanych decyzji, szczególnie tych, które ingerują w środowisko przyrodnicze

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana na ćwiczeniach 50% oraz ocena uzyskana z zaliczenia wykładów 50% ---> zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH KINDA
Prowadzący grup: WOJCIECH BORAWSKI, MAGDALENA BRZOZOWSKA, JAN SIEMBIEDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH KINDA
Prowadzący grup: WOJCIECH BORAWSKI, DOMINIKA KUBIAK-NOWAK, JAN SIEMBIEDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH KINDA
Prowadzący grup: WOJCIECH BORAWSKI, ŁUKASZ JUŹWIAK, WOJCIECH KINDA, DOMINIKA KUBIAK-NOWAK, JAN SIEMBIEDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH KINDA
Prowadzący grup: WOJCIECH BORAWSKI, ŁUKASZ JUŹWIAK, WOJCIECH KINDA, DOMINIKA KUBIAK-NOWAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ŁUKASZ JUŹWIAK
Prowadzący grup: WOJCIECH BORAWSKI, ŁUKASZ JUŹWIAK, JAN SIEMBIEDA, MILENA SKORUPSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DOMINIKA KUBIAK-NOWAK
Prowadzący grup: WOJCIECH BORAWSKI, DOMINIKA KUBIAK-NOWAK, MILENA SKORUPSKA, ALEKSANDRA SOWIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)