Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo pasz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-SJ>Bezp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo pasz
Jednostka: KATEDRA HIGIENY ŻYWNOŚCI I OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTA
Grupy: Przedmioty 10 sem. - weterynaria, st. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Prawo sanitarno-weterynaryjne, higiena żywności pochodzenia zwierzęcego.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo pasz. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące zagrożeń mikrobiologicznych i chemicznych w produkcji pasz oraz obecności GMO w paszach. Studenci dowiadują się w jaki sposób identyfikuje się obecność obcogatunkowego białka w paszach oraz zapoznają się z aktualnym weterynaryjnym prawem paszowym. Poznają technologię produkcji pasz. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo pasz. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące zagrożeń mikrobiologicznych i chemicznych w produkcji pasz oraz obecności GMO w paszach. Studenci dowiadują się w jaki sposób identyfikuje się obecność obcogatunkowego białka w paszach oraz zapoznają się z aktualnym weterynaryjnym prawem paszowym. Poznają technologię produkcji pasz.

Pełny opis:

Technologia produkcji pasz, metody utylizacji ubocznych produktów zwierzęcych, mikrobiologiczne i chemiczne zagrożenia w produkcji pasz, metody identyfikacji obcogatunkowych białek oraz GMO w paszach, aktualne prawo paszowe, nadzór i ocena sanitarno-weterynaryjną wytwórni pasz.

Literatura:

1. Kwiatek K.: „Bezpieczeństwo pasz dla bezpieczeństwa żywności” Puławy 2007.

2. „Weterynaryjna higiena pasz – wpływ mikotoksyn na funkcje przewodu pokarmowego” – Monografia, materiały konferencyjne, Olsztyn, 2011.

3. Strony internetowe prezentujące aktualne przepisy prawa paszowego: eur-lex.europa.eu, www.wetgiw.gov.pl

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- wskazuje przepisy prawa dotyczące weterynaryjnego nadzoru nad produkcją pasz i utylizacją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

- identyfikuje w paszach obecność włókna, kokcydiostatyków, azotanów i azotynów; rozpoznaje pasze zafałszowane dodatkiem obcogatunkowego białka; identyfikuje w paszach obecność patogennych drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae, beztlenowe laseczki przetrwalnikujące, mikotoksyny; oznacza ogólną liczbę drobnoustrojów żywych oraz pleśni i drożdży

- opisuje etapy procesu technologicznego produkcji pasz i utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

W zakresie umiejętności:

- stosuje przepisy prawa paszowego w ramach weterynaryjnego nadzoru nad produkcją pasz i utylizacją ubocznych produktów zwierzęcych

- samodzielnie wykonuje podstawowe mikrobiologiczne i chemiczne badanie pasz

- określa zagrożenia dla zdrowia konsumenta związane ze stosowaniem pasz pochodzenia zwierzęcego

W zakresie kompetencji społecznych:

- określa zasady współpracy w zakresie bezpieczeństwa pasz z producentami pasz i organami Inspekcji Weterynaryjnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana na ćwiczeniach 80% oraz ocena uzyskana z zaliczenia wykładów 20% ---> zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW BYSTROŃ
Prowadzący grup: JAROSŁAW BYSTROŃ, LECH RYBARCZYK, EWA WAŁECKA-ZACHARSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW BYSTROŃ
Prowadzący grup: JAROSŁAW BYSTROŃ, KAROLINA ŁYŻWIŃSKA, LECH RYBARCZYK, EWA WAŁECKA-ZACHARSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW BYSTROŃ
Prowadzący grup: JAROSŁAW BYSTROŃ, KAROLINA ŁYŻWIŃSKA, LECH RYBARCZYK, EWA WAŁECKA-ZACHARSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW BYSTROŃ
Prowadzący grup: JAROSŁAW BYSTROŃ, KAROLINA ŁYŻWIŃSKA, LECH RYBARCZYK, EWA WAŁECKA-ZACHARSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW BYSTROŃ
Prowadzący grup: SYLWIA BANASZKIEWICZ, JAROSŁAW BYSTROŃ, LECH RYBARCZYK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW BYSTROŃ
Prowadzący grup: JAROSŁAW BYSTROŃ, MAGDALENA LENART-OJAK, KATARZYNA MORKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW BYSTROŃ
Prowadzący grup: JAROSŁAW BYSTROŃ, MAGDALENA LENART-OJAK, BARBARA NIECHCIAŁKOWSKA, EWA WAŁECKA-ZACHARSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)