Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-NJ>DKl2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna II
Jednostka: KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ KONI, PSÓW I KOTÓW
Grupy: Przedmioty 6 sem. - weterynaria, nst. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ukończenie przedmiotów podstawowych: anatomia zwierząt, biochemia, histologia i embriologia, mikrobiologia weterynaryjna, immunologia weterynaryjna, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, fizjologia zwierząt.

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej przeprowadzania badania klinicznego zwierząt domowych i towarzyszących. Nabycia przez nich umiejętności przeprowadzenia tego badania, oraz umiejętności wyboru wybranych badań specjalistycznych.

Pełny opis:

Metody i sposoby badania diagnostycznego (klinicznego i laboratoryjnego) zwierząt domowych i towarzyszących. Sposoby obchodzenia się ze zwierzętami. Wywiad, opis zwierzęcia, określenie budowy, kondycji, konstytucji i zachowania się zwierząt. Mierzenie podstawowych parametrów homeostazy. Badanie poszczególnych układów i narządów.

Literatura:

1. Badanie kliniczne w diagnostyce chorób wewnętrznych zwierząt domowych. Praca pod redakcją J. Nicponia. Skrypt Uniwersytetu Przyrodniczego Wrocław 2010

2. Kliniczne badanie bydła. Praca pod redakcją G. Rosenbergera. PWRiL Warszawa 1974

3. Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt domowych. T.Janiak PWN Warszawa 1989

4. Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt użytkowych PWN Warszawa 1973

5. Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt. J.Marek, J Mocsy

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- Wet_P7S_WG15 Przedstawia i szczegółowo interpretuje przyczyny i objawy, opisuje i interpretuje zmiany anatomopatologiczne, stosuje zasady leczenia i zapobiegania w poszczególnych jednostkach chorobowych

- Wet_P7S_WG16 Zna w pogłębionym stopniu zasady postępowania diagnostycznego (z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej) i terapeutycznego

- Wet_P7S_WG17 Szczegółowo wyjaśnia zasady badania klinicznego pacjenta oraz monitorowania stanu zdrowia zwierząt w hodowli wielkotowarowej

- Wet_P7S_WG19 analizuje i właściwie interpretuje dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych

W zakresie umiejętności:

- Wet_P7S_UW02 przeprowadza wywiad lekarsko-weterynaryjny, w celu uzyskania dokładnej informacji o pojedynczym zwierzęciu lub grupie zwierząt oraz jego lub ich środowisku bytowania

- Wet_P7S_UW03 bezpiecznie i humanitarnie postępuje ze zwierzętami oraz instruuje innych w tym zakresie

- Wet_P7S_UW04 przeprowadza pełne badanie kliniczne zwierzęcia

W zakresie kompetencji społecznych:

- Wet_P7S_KR01 wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: Diagnostyka I + Diagnostyka II

Zaliczenie wykładów I i II – obecności na wykładach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: URSZULA PASŁAWSKA
Prowadzący grup: POLA BORUSEWICZ, ALICJA CEPIEL-KOŚMIEJA, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, PAWEŁ JONKISZ, PAULINA LIS, URSZULA PASŁAWSKA, GRZEGORZ SAPIKOWSKI, AGNIESZKA SIKORSKA-KOPYŁOWICZ, NATALIA SIWIŃSKA, JOLANTA SPUŻAK, BARBARA SZCZEPANKIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: URSZULA PASŁAWSKA
Prowadzący grup: ALICJA CEPIEL-KOŚMIEJA, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, PAWEŁ JONKISZ, URSZULA PASŁAWSKA, GRZEGORZ SAPIKOWSKI, AGNIESZKA SIKORSKA-KOPYŁOWICZ, JOLANTA SPUŻAK, BARBARA SZCZEPANKIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW POPIEL
Prowadzący grup: POLA BORUSEWICZ, ALICJA CEPIEL-KOŚMIEJA, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, PAWEŁ JONKISZ, MARCIN MICHAŁEK, JAROSŁAW POPIEL, AGNIESZKA SIKORSKA-KOPYŁOWICZ, NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, JOLANTA SPUŻAK, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW POPIEL
Prowadzący grup: PIOTR FRYDRYCHOWSKI, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, JAROSŁAW POPIEL, NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, JOLANTA SPUŻAK, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW POPIEL
Prowadzący grup: PAULINA DROBOT, PIOTR FRYDRYCHOWSKI, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, MARCIN JASIAK, JAROSŁAW POPIEL, PAULINA PYREK, MARTA RYKAŁA, AGNIESZKA SIKORSKA-KOPYŁOWICZ, JOLANTA SPUŻAK, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW POPIEL
Prowadzący grup: PIOTR FRYDRYCHOWSKI, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, MARCIN JASIAK, KRZYSZTOF KUBIAK, PAULINA PYREK, GRZEGORZ SAPIKOWSKI, NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, JOLANTA SPUŻAK, KAROL WITT
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)