Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Choroby owadów użytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-NJ>ChorobyOw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby owadów użytkowych
Jednostka: KATEDRA EPIZOOTIOLOGII Z KLINIKĄ PTAKÓW I ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH
Grupy: Przedmioty 6 sem. - weterynaria, nst. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zoologia, bakteriologia i wirusologia weterynaryjna, parazytologia, epidemiologia.

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z ekologią, anatomią, fizjologią i, patologią pszczoły miodnej. W trakcie zajęć studenci poznają anatomię i fizjologię pszczoły miodnej oraz etiologię, patogenezę, terapię i zasady zwalczania chorób wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych i pasożytniczych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób podlegających obowiązkowi zwalczania i zgłaszania. Poznają także podstawowe zasady hodowli, patologii i terapii chorób jedwabnika morwowego.

Pełny opis:

Etiologia, patogeneza oraz terapia chorób pszczół, ze szczególnym uwzględnieniem chorób wg OIE. Zasady postępowania lekarsko-weterynaryjnego w chorobach podlegających obowiązkowi zgłaszania, zwalczania i rejestracji oraz w zatruciach pszczół. Biologia pszczół, podstawowe zasady hodowlane, a także zasady obchodzenia się z pszczołami. Podstawowe wiadomości o szkodnikach pszczół i produktów pasiecznych. Higiena produktów pasiecznych. Podstawowe zagadnienia wychowu i patologii jedwabnika morwowego.

Literatura:

1. Z.Gliński, K. Kostro, D. Luft-Deptuła - Choroby pszczół, PWRiL Warszawa, 2006.

2. B.Tomaszewska, P.Chorbiński - Higiena w pasiece, PWRiL Warszawa, 2009.

3. Praca zbiorowa - Pszczelnictwo, Albatros, Szczecin, 1998.

4. W. Skowronek - Pszczelnictwo, ISK Oddział Pszczelnictwa, Puławy, 2001.

5. B.Tomaszewska, P.Chorbiński - Choroby owadów użytkowych, Wydawnictwo UP, nr 545, Wrocław, 2013.

6. Chorbiński P. - Pokonaj warrozę. Wyd.II Wydawnictwo BEE&HONEY, Wadowice, 2012.

7. Hodowla pszczół. Praca zbiorowa PWRiL Poznań 2008.

8. R.A. Morese, K. Flottum - Hoey bee pests, predators, and diseases. Published by the A. I. Rootcompany, Medina, Ohio, USA, 1997.

9. Snodgrass R. E.- The anatomy of honey bee. Government Printing Office, Washington 1910.

10. Dade H.A. – Anatomy and dissection of the honeybee. IBRA, 1994.

11. Zander/Bottcher – Kramkheiten der Biene. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart. 1984.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- identyfikuje czynniki etiologiczne chorób pszczół.

- wskazuje aktualnie obowiązujące przepisy prawne, dotyczące zwalczania chorób pszczół oraz nadzoru nad produktami pochodzenia pasiecznego

- opisuje objawy chorób pszczół oraz objawy inwazji szkodników pasiecznych

- proponuje i planuje wykonanie zabiegów leczniczych, określa zasady skutecznej terapii

W zakresie umiejętności:

- ocenia stan zdrowia rodzin pszczelich na podstawie badania klinicznego w czasie przeglądu rodzin pszczelich w pasiece

- samodzielnie wykonuje podstawowe badania diagnostyczne z zakresu chorób pszczół

- ocenia i analizuje rodzaje zabiegów zapobiegawczych i uzdrawiających stosowanych w rodzinach pszczelich i gospodarstwach pasiecznych

- prowadzi postępowanie lekarsko-weterynaryjne w pasiece zapowietrzonej i zwalczanie chorób pszczół

W zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje związane z leczeniem chorób pszczół i bezpieczeństwem miodu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana na ćwiczeniach 50% (test wiedzy), ocena uzyskana na zajęciach w pasiece 25% (frekwencja, praca przy pszczołach), ocena z zaliczenia wykładów 25% (frekwencja).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ CHORBIŃSKI
Prowadzący grup: PAWEŁ CHORBIŃSKI, ROBERT KARCZMARCZYK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ CHORBIŃSKI
Prowadzący grup: PAWEŁ CHORBIŃSKI, ROBERT KARCZMARCZYK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ CHORBIŃSKI
Prowadzący grup: PAWEŁ CHORBIŃSKI, ROBERT KARCZMARCZYK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ CHORBIŃSKI
Prowadzący grup: PAWEŁ CHORBIŃSKI, ROBERT KARCZMARCZYK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ CHORBIŃSKI
Prowadzący grup: MAREK BYKOWY, PAWEŁ CHORBIŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ CHORBIŃSKI
Prowadzący grup: MAREK BYKOWY, PAWEŁ CHORBIŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)