Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Veterinary care for exotic pets

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>VetCareExo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Veterinary care for exotic pets
Jednostka: KATEDRA EPIZOOTIOLOGII Z KLINIKĄ PTAKÓW I ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH
Grupy: Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Mikrobiologia, farmakologia, anatomia zwierząt, anatomia patologiczna, parazytologia, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne.

Skrócony opis:

Kurs obejmuje zagadnienia związane z anatomią, biologią, hodowlą, utrzymaniem a także opieką weterynaryjną nad zwierzętami egzotycznymi utrzymywanymi jako zwierzęta towarzyszące. W trakcie kursu student nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w pracy lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem drobnych zwierząt egzotycznych utrzymywanych w domu.

Pełny opis:

Biologia i hodowla zwierząt egzotycznych (drobne ssaki, ptaki, gady) utrzymywanych w domu. Choroby domowych zwierząt egzotycznych, zasady terapii, programy profilaktyczne dla poszczególnych gatunków, techniki badania klinicznego, zasady diagnostyki, możliwe badania dodatkowe (RTG, USG, TK), zasady pobierania próbek do badań laboratoryjnych oraz podawania leków. Specyfika terapii poszczególnych grup i gatunków zwierząt egzotycznych.

Literatura:

1. Avian & Exotic Animal Medical Center and Veterinary Molecular Diagnostics, Inc, 5989 Meijer Dr, Suite 5, Milford, Ohio 45150, USA (Dahlhausen) and Bird and Exotic Pet Wellness Center, 5166 Monroe St, Suite 350, Toledo, OH, 43623, USA (Orosz).

2. Ballard B., Cheek R.: Exotic animal medicine for the veterinary technician. Blackwell Publishing 2003, Iowa State Press, USA.

3. Capello V., Lennox A.M., Widmer W.R.: Clinical Radiology of exotic companion mammals. Wiley-Blackwell 2008, Iowa, USA.

4. Chitty J., Raftery A.: Essentials of tortoise medicine and surgery. Wiley Blackwell 2013, Oxford, UK.

5. Doneley B.: Avian medicine and surgery in practice. Companion and aviary birds. Manson Publishing Ltd 2011, London, UK.

6. Jepson L: Exotic Animal Medicine: a quick reference guide. Elsevier Ltd 2009.Meredith A.; Lord B.: BSAVA Manual of Rabbit Medicine. British Small Animal Veterinary Association, 2014.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- identyfikuje i opisuje zasady żywienia, hodowli oraz wskazuje odpowiednie warunki utrzymania zwierząt egzotycznych; identyfikuje czynniki etiologiczne chorób domowych zwierząt egzotycznych (ptaków, gadów, małych ssaków), opisuje objawy chorób oraz zmiany anatomopatologiczne występujące u różnych gatunków podczas zakażenia

- wskazuje aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zasad utrzymywania i hodowli zwierząt egzotycznych w warunkach domowych (CITES)

- wskazuje właściwie dobiera badania diagnostyczne dla wybranych zwierząt egzotycznych utrzymywanych w domu (np. badania biochemiczne i morfologiczne krwi, USG, RTG, TK), proponuje podstawowe schematy terapeutyczne jakie można zastosować u chorych zwierząt

W zakresie umiejętności:

- wykonuje podstawowe badanie kliniczne różnych gatunków zwierząt egzotycznych utrzymywanych w domu (ptaki, gady, małe ssaki)

poskramia zwierzęta egzotyczne, samodzielnie oblicza dawki terapeutyczne leków oraz wykonuje iniekcje podskórne, domięśniowe, dożylne

- samodzielnie wykonuje sekcje drobnych zwierząt egzotycznych utrzymywanych w warunkach domowych (gady, ptaki, drobne ssaki), właściwie - pobiera i zabezpiecza materiał do badań mikrobiologicznych i histopatologicznych, wykonuje preparaty cytologiczne z narządów, rozmazy krwi oraz barwi je i ocenia

W zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje nawyk pogłębiania wiedzy oraz doskonalenia zdobytych umiejętności

- wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec zwierząt egzotycznych

- posiada umiejętności pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się w 100 % z wiedzy zdobytej podczas ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WOŹNIAK-BIEL
Prowadzący grup: LUCYNA ILNICKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LUCYNA ILNICKA, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Prowadzący grup: LUCYNA ILNICKA, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)