Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Slaughter Animals and Meat Hygiene III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>Slaughter3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Slaughter Animals and Meat Hygiene III
Jednostka: KATEDRA HIGIENY ŻYWNOŚCI I OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTA
Grupy: Przedmioty 9 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zasób wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas kursów anatomia prawidłowa, fizjologia zwierząt, biochemia, bakteriologia i wirusologia weterynaryjna, parazytologia, epidemiologia, choroby zakaźne zwierząt, anatomia patologiczna, prawo sanitarno-żywnościowe.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów mikrobiologią żywności, ubojem zwierząt rzeźnych, badaniem poubojowym mięsa, dojrzewaniem oraz psuciem się mięsa i tłuszczu, zasadami GMP/GHP w ubojniach, a także zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu prezentowane są teoretyczne i praktyczne zagadnienia dobrostanu zwierząt w czasie transportu, magazynowania i uboju zwierząt rzeźnych. Student poznaje różne metody oszałamiania (elektryczną, udarową, gazową), technologię uboju trzody chlewnej i bydła, techniki badania mięsa, oceny poubojowej i zasad znakowania mięsa. Uczy się chemicznych i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych, przemian zachodzących w mięsie i tłuszczu po uboju, postępowania z ubocznymi artykułami uboju, wymagań sanitarnych produkcji ze strony zakładu i pracowników, magazynowania i transportu produktu końcowego oraz samodzielnie opracowuje planu systemu HACCP.

Literatura:

1. Zwierzęta rzeźne i mięso – ocena i higiena. Prost E. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności występujące w procesie uboju zwierząt rzeźnych

- wskazuje aktualnie obowiązujące przepisy regulujące nadzór weterynaryjny nad pozyskiwaniem mięsa ze zwierząt rzeźnych i łownych

- identyfikuje zmiany mięsa wywołane procesami chorobowymi wpływającymi na jakość i ocenę mięsa

- proponuje i planuje poubojowe badania laboratoryjne mięsa

W zakresie umiejętności:

- szacuje i określa zagrożenia dla człowieka, jakie wynikają niewłaściwej oceny poubojowej mięsa

- samodzielnie wykonuje badania przedubojowe badania zwierząt rzeźnych i poubojowe mięsa

- określa zagrożenia dla człowieka, jakie wynikają ze spożywania mięsa nie poddanego badaniu lekarsko-weterynaryjnemu

W zakresie kompetencji społecznych:

- określa zasady współpracy Inspekcji Weterynaryjnej z Państwową Inspekcją Sanitarną z w celu ochrony zdrowia publicznego

- podejmuje decyzje w zakresie oceny poubojowej mięsa

Metody i kryteria oceniania:

Higiena I: 70% ocena z ćwiczeń I + 30% ocena z wykładów I (frekwencja, sprawdzian wiedzy) --->

zaliczenie I

Higiena II: 70% ocena z ćwiczeń II + 30% ocena z wykładów II (frekwencja, sprawdzian wiedzy) --->

zaliczenie II

Higiena III: 50% ocena z zaliczenia praktycznego + 25% ocena z ćwiczeń + 25% ocena z projektu --->

zaliczenie III

Ocena końcowa: 50 % zaliczenie II + 50% egzamin

Zakres tematyczny egzaminu: ćwiczenia I + ćwiczenia II + ćwiczenia III + wykłady I + wykłady II

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRYSTYNA MORZYK
Prowadzący grup: KATARZYNA KOSEK-PASZKOWSKA, ALEKSANDRA TABIŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRYSTYNA MORZYK
Prowadzący grup: ALEKSANDRA TABIŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA TABIŚ
Prowadzący grup: ALEKSANDRA TABIŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA TABIŚ
Prowadzący grup: SYLWIA BANASZKIEWICZ, ALEKSANDRA TABIŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA TABIŚ
Prowadzący grup: SYLWIA BANASZKIEWICZ, ALEKSANDRA TABIŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA TABIŚ
Prowadzący grup: ALEKSANDRA TABIŚ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA TABIŚ
Prowadzący grup: SYLWIA BANASZKIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)