Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Summer practical training: Abattoir

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>Practic8
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Summer practical training: Abattoir
Jednostka: KATEDRA HIGIENY ŻYWNOŚCI I OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTA
Grupy: Przedmioty 8 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Bakteriologia i wirusologia weterynaryjna, parazytologia, anatomia patologiczna, prawo sanitarne.

Skrócony opis:

Celem praktyki w ubojniach bydła, trzody chlewnej lub koni jest zapoznanie studentów z technologią uboju zwierząt, obróbką poubojowej mięsa, struktura organizacyjną zakładów oraz techniką badania przed i poubojowego, a także prowadzenia dokumentacji weterynaryjnej .

Pełny opis:

W ramach praktyki student poznaje strukturę organizacyjną ubojni, zadania nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad skupem i transportem zwierząt oraz zagadnienia dobrostanu w czasie transportu, magazynowania i uboju zwierząt rzeźnych. Uczy się badania przedubojowego zwierząt, obserwuje oszałamianie używane w zakładzie i zapoznaje się z technologią procesu ubojowego oraz poubojową obróbką technologiczną tusz zwierząt rzeźnych. Poznaje technikę poubojowego badania mięsa, pobierania próbek do badań laboratoryjnych, badania trychinoskopowego, wydawania oceny poubojowej i zasad znakowania mięsa. Uczy się postępowania z ubocznymi artykułami uboju i zasadami kategoryzacji odpadów. Poznaje zasady magazynowania i transportu produktu końcowego. Zapoznaje się z procedurami mycia i dezynfekcji pomieszczeń, maszyn i urządzeń oraz środków transportu zwierząt i mięsa.

Literatura:

Brak.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- identifies food safety hazards that occur in the process of animals slaughter, defines the sanitary requirements for slaughterhouse

- indicates the current rules of the veterinary supervision on meat production from slaughter and game animals

- describes the principles for meat evaluation and marking

- verifies projects of slaughterhouses and meat cutting plants

W zakresie umiejętności:

- performs ante-mortem examination of animals for slaughter and post-slaughter meat

- estimates and identify risks to humans, due to improper assessment of the post mortem meat

- identify the hazards for humans, which result from the consumption of meat is not tested medical and veterinary

W zakresie kompetencji społecznych:

- graduates are prepared to work in the inspection of ante-mortem of slaughter animals and meat, as well as supervision over meat plants

- makes decision in a scope of meat quality evaluation

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin praktyczny połączony z zaliczeniem wiedzy teoretycznej i kontrolą dzienniczka praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA TABIŚ
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)