Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pigeon diseases

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>Pigeondis
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pigeon diseases
Jednostka: KATEDRA EPIZOOTIOLOGII Z KLINIKĄ PTAKÓW I ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH
Grupy: Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Microbiology and immunology, pharmacology, physiologic and pathologic anatomy, parasitology, veterinary diagnostics, breeding and animal nutrition.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z charakterystyką, biologią, hodowlą i żywieniem gołębi. Student poznaje istotne choroby gołębi (wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze i grzybicze), techniki poskramiania oraz uczy się przeprowadzać badanie kliniczne. Przedmiot obejmuje naukę właściwego pobierania próbek do badań laboratoryjnych, zasady terapii oraz podawania leków gołębiom. Na zajęciach zostają omówione podstawowe zabiegi chirurgiczne oraz przepisy weterynaryjne dotyczące wystaw/lotowania gołębi (w tym weterynaryjne przepisy antydopingowe).

Pełny opis:

Zasady organizacji hodowli gołębi. Przegląd najczęściej utrzymywanych ras gołębi ozdobnych oraz pocztowych. Zasady żywienia gołębi ozdobnych i gołębi pocztowych. Anatomia i fizjologia kliniczna gołębi. Badanie kliniczne oraz techniki poskramiania ptaków. Wybrane choroby wirusowe, bakteryjne, grzybicze i pasożytnicze gołębi. Zasady diagnostyki chorób gołębi. Zasady prowadzenia terapii farmakologicznej w stadzie gołębi. Profilaktyka weterynaryjna w hodowli gołębi ozdobnych i pocztowych. Znieczulenie, zabiegi chirurgiczne przeprowadzane u gołębi. Przygotowanie ptaków do zabiegu oraz opieka pooperacyjna. Zasady badania endoskopowego oraz badania RTG u gołębi. Udział w wystawie gołębi pocztowych i ozdobnych.

Literatura:

1. Bauer W.: Hodowla gołębi: rasy, zdrowie, opieka. Warszawa, Wydawnictwo RM, 2009.

2. Carpenter J.W., Mashima T.Y., Rupier D.J.: Exotic Animal Formulary. 2005. Manual of Exotic Pets. P.H. Benyon (Editor), J.E. Cooper (Editor), Anna Meredith (Editor), Sharon Redrobe (Editor), BSAVA, 2003.

3. Chitty J., Lierz M.: BSAVA manual of raptors, pigeons and passerine birds. Quedgeley, Gloucester: British Small Animal Veterinary Association, 2008.

4. Gabrisch K., Zwart P.: Praktyka kliniczna: Zwierzęta egzotyczne. Ssaki, ptaki i zwierzęta zmiennocieplne. Galaktyka, 2009.

5. Gilarski Z.: Encyklopedia gołębi hodowlanych. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Dragon, 2012.

6. Kruszewicz A.: Hodowla ptaków ozdobnych, gatunki, pielęgnacja, choroby. Warszawa, Multico, 2000.

7. Mitchell M.A., Tulmy T.N. jr.: Zwierzęta egzotyczne. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2009.

8. Nowicki B., Pawlina E.: Gołębie pocztowe: podstawy chowu i hodowli. Warszawa: PWRiL, 2002.

9. Schmidt H.: Atlas gołębi. Poradnik hodowcy. Warszawa: Wydawnictwo RM, 2012.

10. Strzelec E.: Gołębie: chów i hodowla. Warszawa, Multico Oficyna Wydawnicza, 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- przedstawia i omawia odpowiednie warunki utrzymania i żywienia gołębi, identyfikuje czynniki etiologiczne chorób gołębi, opisuje objawy chorób i zmiany anatomopatologiczne występujące w przebiegu zakażeń

- wskazuje aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące utrzymywania i hodowli gołębi

- wskazuje właściwe badania diagnostyczne gołębi (np. badania biochemiczne i morfologiczne krwi, USG, RTG), proponuje podstawowe schematy terapeutyczne jakie można zastosować u chorych zwierząt

W zakresie umiejętności:

- wykonuje podstawowe badanie kliniczne gołębi, oblicza dawki terapeutyczne leków,

- poskramia gołębie, samodzielnie wykonuje iniekcje podskórne, domięśniowe, dożylne

- wykonuje sekcje gołębi, właściwie pobiera i zabezpiecza materiał do badań mikrobiologicznych i histopatologicznych, wykonuje preparaty cytologiczne z narządów, rozmazy krwi oraz barwi je i ocenia

W zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec gołębi

- posiada umiejętności działania w warunkach niepewności i stresu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana na ćwiczeniach 25% (umiejętności praktyczne) oraz ocena uzyskana z testu zaliczeniowego 75% (test) ---> zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WOŹNIAK-BIEL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WOŹNIAK-BIEL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WOŹNIAK-BIEL
Prowadzący grup: ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WOŹNIAK-BIEL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WOŹNIAK-BIEL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WOŹNIAK-BIEL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WOŹNIAK-BIEL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WOŹNIAK-BIEL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)