Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parasitology and Invasiology I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>Parasit1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parasitology and Invasiology I
Jednostka: KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ KONI, PSÓW I KOTÓW
Grupy: Przedmioty 4 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów identyfikacji gatunków pasożytów występujących u zwierząt. Student poznaje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu parazytologii, cykle rozwojowe pasożytów oraz systematykę zoologiczną. Poznaje objawy kliniczne i zmiany patologiczne chorób pasożytniczych. Studenci dowiadują się o zasadach profilaktyki przeciwpasożytniczej. Uczą się podstawowych badań diagnostycznych w celu identyfikacji pasożytów i określają istniejące zagrożenia dla zwierząt i ludzi.

Pełny opis:

Pasożyty zwierząt domowych i dziko żyjących ich morfologia, biologia, cykle życiowe i rola epizootyczno- epidemiologiczna. Interrakcje pomiędzy żywicielami a pasożytami, różne laboratoryjne metody stosowane w diagnozowaniu pasożytów, leki przeciwpasożytnicze, zapobieganie i kontrola.

Literatura:

1. Choroby pasożytnicze zwierząt domowych, Furmaga S., PWRiL, Warszawa 1983.

2. Parazytologia weterynaryjna. Georgis, D.D. Bowman, Elsevier, Wrocław 2012.

3. Zarys parazytologii lekarskiej, Kadłubowski R., PZWL, Warszawa 1999.

4. Parazytologia weterynaryjna, Stefański W., PWRiL, Warszawa 1968.

5. Zarys kliniki chorób zakaźnych. Januszkiewicz J.:

6. Ćwiczenia z parazytologii, Grzywiński L., Martynowicz T., Skrypt AR, Wrocław 1984.

7. Encyclopedic Reference of Parasitology (Biology, Structure, Function) Mehlhorn H. Springer-Verlag Berlin Heildelberg, New York 2001.

8. Veterinary Parasitology , MA Taylor.,R.L Coop.,R.L. Wall, , Blackwell Publiushing, third edition

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- identyfikuje gatunki pasożytów oraz potrafi oszacować związane z nimi zagrożenia dla zwierząt i a także dla ludzi, definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu parazytologii, zna cykle rozwojowe pasożytów oraz systematykę zoologiczną i potrafi nią się posługiwać.

- opisuje objawy kliniczne i zmiany patologiczne chorób pasożytniczych, występujące u poszczególnych gatunków zwierząt (krowy, owce, kozy, konie, świnie, psy, koty, zwierzęta laboratoryjne, drób, gady, płazy, a także ryby).

- proponuje i planuje podstawowe badania diagnostyczne celem wykazania pasożytów oraz wdraża właściwą terapię u zwierząt zarażonych.

W zakresie umiejętności:

- planuje i wdraża w stadzie zasady profilaktyki przeciwpasożytniczej

- szacuje i określa zagrożenia pasożytami u zwierząt, a także określa możliwości transmisji na ludzi wynikające z bezpośrednich kontaktów ludzi i zwierząt

- samodzielnie wykonuje podstawowe badania diagnostyczne w celu identyfikacji pasożytów.

- określa zagrożenia dla zwierząt towarzyszących (psy, koty), jakie wynikają ze spożywania zarażonych produktów pochodzenia zwierzęcego surowe ryby, mięso, czy narządy wewnętrzne.

W zakresie kompetencji społecznych:

- określa zasady współpracy z hodowcami zwierząt oraz weterynaryjnymi służbami administracyjnymi w zakresie zwalczania chorób pasożytniczych zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Parazytologia I: 50% ocena z ćwiczeń I i + 50% ocena z wykładów I (Test wiedzy.) -

Kredyt I

Parazytologia II 50% ocena z ćwiczeń II + 50% ocena z wykładów II (Test wiedzy.) -

Kredyt II

Ocena końcowa: 50% kredyt II + 50% egzamin

Zakres egzaminu, ćwiczenia i ćwiczenia I + II + I + II wykłady

Wykłady- 45 g, Ćwiczenia - 60 h.

Treści wykładów są opracowane w formie prezentacji, egzamin pisemny po 6 semestrze; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia przedmiotu 60% Ćwiczenia prowadzone są w grupach laboratoryjnych. Studenci muszą przygotować się do ćwiczeń. Na ćwiczeniach mikroskopują i rysują wybrane gatunki pasożytów. Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń po każdym semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA PIEKARSKA
Prowadzący grup: JOLANTA PIEKARSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA PIEKARSKA
Prowadzący grup: JOLANTA PIEKARSKA, ZENON SOŁTYSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA PIEKARSKA
Prowadzący grup: JOLANTA PIEKARSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA PIEKARSKA
Prowadzący grup: JOLANTA PIEKARSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA PIEKARSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA PIEKARSKA
Prowadzący grup: JOLANTA PIEKARSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA PIEKARSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA PIEKARSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA PIEKARSKA
Prowadzący grup: JOLANTA PIEKARSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)