Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratory diagnostics in veterinary mycology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>Mycology
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratory diagnostics in veterinary mycology
Jednostka: KATEDRA PATOLOGII
Grupy: Przedmioty 7 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Przedmioty poprzedzające, które powinny być zaliczone przez studenta: mikrobiologia, immunologia, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemem chorób grzybiczych u zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektu klinicznego i epidemiologicznego. Przedstawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące morfologii oraz biologii grzybów chorobotwórczych, a także metody diagnostyczne służące do ich identyfikacji.

Pełny opis:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w pracowni mikologicznej. Biologia i ekologia grzybów chorobotwórczych. Zasady klasyfikacji grzybów i grzybic. Tok badania mikologicznego. Metody diagnostyczne w mikologii. Dermatofity – charakterystyka grupy, przegląd gatunków, zasady pobierania materiału, tok badania, diagnostyka różnicowa. Grzyby drożdżopodobne – charakterystyka grupy, przegląd gatunków, zasady pobierania materiału, tok badania z ilościową oceną wzrostu. Grzyby pleśniowe. Mikotoksykozy. Grzybice zwierząt futerkowych, ptaków, ryb i owadów. Zoonozy i grzybice u ludzi. Badanie wrażliwości grzybów na preparaty przeciwgrzybicze.

Literatura:

• Cutsem van J., Rochette F.: Mycoses in domestic animals. Janssen Research Foundation 1991.

• Baran E. (red.): Zarys mikologii lekarskiej. Wyd. Volumed, Wrocław 1998.

• Kurtzman C.P., Fell J.W. (red.): The yeasts a taxonomy study. 4th edition, Elsavier 1998.

• Seebacher C., Blaschke-Hellmessen R.: Mykosen. Epidemiologie-Diagnostik-Therapie. Gustav Fischer Verlag Jena 1990.

Czasopisma:

o Mikologia Lekarska

o Medical Mycology

o Mycoses

o Revista Iberoamericana de Micologia

o Journal of Veterinary Medicine

o Veterinary Dermatology

o Veterinary Record

o Mycopathologia

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna zasady doboru materiału klinicznego przy różnych typach zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze

- opisuje zastosowanie metod mikroskopowych, hodowlanych, testów biochemicznych w identyfikacji grzybów

W zakresie umiejętności:

- wykonuje podstawowe badania mikologiczne

- interpretuje wyniki badań laboratoryjnych

W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi zorganizować współpracę z laboratorium diagnostycznym w zakresie pobierania i przesyłania materiału

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu ustalana jest na podstawie obecności oraz aktywności studenta na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW KRÓL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW KRÓL
Prowadzący grup: JAROSŁAW KRÓL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW KRÓL
Prowadzący grup: JAROSŁAW KRÓL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW KRÓL
Prowadzący grup: JAROSŁAW KRÓL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW KRÓL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW KRÓL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW KRÓL
Prowadzący grup: JAROSŁAW KRÓL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)